V evropskih bolnišnicah vsako leto od pet do deset odstotkov pacientov zboli za okužbo, povezano z zdravstveno oskrbo. Vzrok za okužbo so pogosto kontaminirane roke zdravstvenih delavcev. Ustrezna higiena rok zdravstvenega osebja je zato temeljni, najpreprostejši, najcenejši in najučinkovitejši način za preprečevanje prenosa mikroorganizmov, in lahko za 50 odstotkov zmanjša število okužb in z njimi povezane umrljivosti, opozarjajo v UKC Ljubljana. O tem, kako vzdržujejo ustrezno raven higiene rok, smo se pogovarjali z diplomirano medicinsko sestro Tatjano Gjergek, higieničarko Interne klinike UKC Ljubljana.

Zakaj je higiena rok v bolnišnici tako pomembna?

Higiena rok v bolnišnici je pomembna zaradi preprečevanja širjenja okužb med pacienti, saj lahko zdravstveno osebje pri svojem delu z nepravilnimi postopki higiene rok prenese okužbo z enega pacienta na drugega. S pravilnimi postopki z razkuževanjem rok lahko to preprečimo. Hkrati s tem zdravstveni delavci ščitimo tudi sebe, svoje lastno zdravje, saj smo vsak dan v stiku z različnimi mikroorganizmi, izločki in s higieno rok preprečujemo, da bi se sami okužili.

Kakšne okužbe se najpogosteje prenašajo?

Danes so največji problem večkratno odporne bakterije. Vemo, da je bila v preteklosti okužba z MRSA zelo razširjena in s higienskimi ukrepi smo to bolnišnično okužbo dokaj dobro zajezili, tako da se je pojavnost MRSE zmanjšala. A pojavile so se nove bakterije, ki so še odpornejše in nevarnejše. Takih okužb se zelo bojimo, saj so lahko za paciente tudi smrtno nevarne, povzročijo hude zaplete, podaljšajo ležalno dobo...

Ali merite, koliko imate bolnišničnih okužb?

To spremlja služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Vsak oddelek dobi letno poročilo o številu okužb, na osnovi tega poročila pa načrtujejo ukrepe za naprej. Če se zgodi kaj izrednega, se ukrepa takoj: takoj je treba obvestiti službo in poiskati vzroke okužbe, to zamejiti oziroma odpraviti - z izolacijo pacientov, dodatnim čiščenjem in razkuževanjem prostora... Izredni dogodek je, ko na oddelku za isto okužbo zbolijo več kot trije pacienti. Najpogosteje se to zgodi z virusi gripe. Ta bolezen nam dela precej težav, saj vemo, da je precepljenost ljudi zoper gripo pri nas nizka, žal tudi pri zdravstvenem osebju.

Kako skrbite za higieno rok na ravni bolnišnice?

Od leta 2014 je higiena rok nacionalni kazalnik kakovosti v bolnišnicah in podatke o bolnišničnih okužbah dvakrat na leto pošljemo na ministrstvo za zdravje. Higieno rok zdravstvenih delavcev nadzorujemo. Zajamemo vse profile delavcev, ki so ob izvedbi opazovanja prisotni. Na osnovi rezultatov določimo aktivnosti v zvezi s promocijo higiene rok in dodatni nadzor na oddelkih, kjer se izkaže, da je higiena rok nekoliko slabša in ne dosega ciljne vrednosti. Na vsakem kliničnem oddelku letno izvajamo učne delavnice in obnavljamo znanje o higieni rak. Delamo po metodologiji Svetovne zdravstvene organizacije.

Kako pa konkretno izvajate higieno rok?

Govorimo o petih trenutkih, ko je treba razkužiti roke: pred stikom s pacientom, po stiku, po stiku z bolnikovo okolico, kar pomeni njegovo posteljo in vse, kar stoji meter okoli postelje, saj je ta površina poseljena z bolnikovimi mikroorganizmi. Če se teh površin dotaknemo, poberemo mikrobe in jih lahko nesemo v okolico drugega bolnika. Higieno rok je treba izvesti tudi pred aseptičnim, torej čistim posegom: nego, prevezo... Trenutek, ko je treba roke razkužiti, je tudi pred stikom s pacientovimi izločki: urinom, krvjo, slino...

Zakaj umivanje rok z milom ne zadošča?

Včasih je bilo umivanje rok glavni način vzdrževanja higiene rok v bolnišnici. Vendar pogosto umivanje obremenjuje kožo rok, saj milo izluži naravno floro kože. Prav tako ni dovolj učinkovito, saj mikrobe odstranimo le z zgornje plasti kože, pri razkuževanju pa razkužilo vtremo tudi v globlje plasti kože in uničimo več mikroorganizmov. Ker razkužila vsebujejo posebne dodatke, tudi ščitijo kožo na rokah. Razkužilo je tudi dostopnejše kot voda in umivalna korita, saj ga lahko preprosto postavimo na vsa »kritična« mesta: poleg bolniške postelje, na hodniku...

Kako pa je z uporabo rokavic?

Uporaba rokavic ne nadomešča razkuževanja rok. Tudi pred uporabo rokavic in po njej je treba roke razkužiti. Rokavice uporabljano samo za postopek, ki ga izvajamo in po postopku snamemo, saj ščitijo le neki optimalni čas; če jih uporabljamo dlje časa, postanejo nekoliko porozne in začnejo prepuščati snovi.

Katere so najpogostejše napake, ki jih opažate pri higieni rok pri zdravstvenih delavcih?

Za lastno varnost kar poskrbimo, včasih pa pozabimo, da je predvsem pacient tisti, ki ga moramo varovati, saj ga lahko ogrozimo. Glede na veliko število postopkov, ki jih moramo danes opraviti pri enem pacientu, včasih pozabimo na razkuževanje rok pred stikom s pacientom, saj pozabimo, da smo, pred tem, ko smo prišli do njegove postelje, prijeli za kljuko, prižgali luč in podobno, kjer smo prav tako pobrali mikrobe in jih prenesli v bolnikovo okolico. Pri uporabi rokavic se včasih pozabi, da je po postopku treba rokavice zavreči, a se še kar dotikamo površin, ker umazanija ni vidna.

Kakšno higieno rok pa naj izvajamo doma?

Upoštevamo osnove, ki se jih naučijo že otroci v vrtcu: roke je treba umiti po uporabi stranišča, pred jedjo ali pripravljanjem hrane, ko pridemo domov, ko kašljamo, kihamo, po dotikanju živali, smeti... Z razkuževanjem doma pa ni treba pretiravati, razen če imate doma svojca, ki je bolan ali drugače občutljiv za okužbe. Sama razkužila doma ne uporabljam. Dobro pa ga je imeti v torbi na letališčih in drugod, kjer je veliko ljudi, da poskrbimo zase.