Nova Ljubljanska banka (NLB) nadaljuje zmanjševanje obsega poslovanja, ki ga je ob dodeljeni državni pomoči decembra 2013 obljubila evropski komisiji. Po prodaji dela slabih terjatev se je pred časom intenzivneje lotila še prodaje družbe NLB Leasing, a v družbi KF Finance, ki so jo v banki pooblastili za zbiranje ponudb, po naših informacijah kljub prispelim 16 ponudbam niso prejeli takšne, ki bi bila sprejemljiva za banko.

S tujih trgov se umikajo

Prodajo NLB Leasinga, ki ima nekaj več kot 60 zaposlenih, je NLB napovedala že aprila. Lani so v družbi v skladu z načrti oziroma usmeritvami Skupine NLB že zmanjševali bilančno vsoto. Ta se je v primerjavi z letom prej tako z 247,3 znižala na 193,9 milijona evrov. Kot pojasnjujejo v družbi, ki jo vodi Andrej Pucer, bodo zmanjševanje bilančne vsote nadaljevali tudi letos. NLB Leasing se hkrati umika s tujih trgov, kjer družbe že pripravljajo na likvidacijo, in posel osredotoča zgolj na Slovenijo.

Lansko zmanjšanje bilančne vsote je sicer predvsem posledica oddelitve nepremičninskega portfelja na družbo PRO-REM, ki jo je NLB za centralizirano upravljanje nepremičnin ustanovila leta 2014. Vrednost prenesenega portfelja znaša 44,2 milijona evrov, prenesli pa so predvsem nepremičnine iz zalog, ki so bile odvzete jemalcem lizinga v postopkih izterjave, in naložbene nepremičnine. Skupaj je NLB Leasing lani odobril za 69,5 milijona evrov novih naložb, pri odobravanju poslov pa prevladujejo predvsem lizinški posli osebnih in komercialnih vozil. Tržni delež družbe, izmerjen po nabavni vrednosti novih naložb, postavlja NLB Leasing na peto mesto med slovenskimi lizinškimi hišami.

Skupni prihodki nižji skoraj za polovico

Skupni prihodki družbe NLB Leasing so se lani v primerjavi z letom prej znižali s slabih 40 na 25 milijonov evrov, čeprav so leto končali z dobičkom pred davki in rezervacijami v višini 2,5 milijona evrov, po oslabitvah pa so imeli čisto izgubo v višini nekaj manj kot 3,7 milijona evrov.

NLB je kot edina lastnica lizinško družbo lani dokapitalizirala za 3,65 milijona, enake dokapitalizacije pa je bila deležna tudi odvisna družba Optima Leasing iz Zagreba. NLB, ki se je evropski komisiji v prošnji za odobritev državne pomoči zavezala, da bo prodala lizinške posle in faktoring ter tako preprečila izkrivljanje konkurence, je nedavno, spomnimo, prodala tudi del portfelja problematičnih terjatev do podjetij v skupni bruto vrednosti približno 396 milijonov evrov, julija pa še problematične terjatve do fizičnih oseb v višini 104 milijona evrov.