Po dveh štajerskih odsekih in ljubljanskem obroču so se pri upravljalcu slovenskih avtocest lotili še obsežne obnove gorenjskega avtocestnega kraka. Odsek med Kranjem in Brnikom bodo delavci zasedali vse do sredine oktobra.

V okviru pripravljalnih del bo do konca tega tedna zapora le na odseku med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod, kjer bosta zaprta prehitevalna pasova v obe smeri, vendar bo promet na obeh smernih voziščih urejen po dveh zoženih pasovih. Na enak način bo kasneje promet urejen na vsej trasi, krajše obdobje pa bosta izmenično zaprta priključka Kranj vzhod in Brnik.

Dodatni pas za zavijanje proti Kranju

V prvi fazi obnove, ki bo trajala od 8. avgusta do 13. septembra, bodo pokrpali avtocestno vozišče proti Jesenicam v dolžini 6,2 kilometra, obnovljen pa bo tudi priključek Kranj vzhod v smeri Jesenic, ki bo zaprt do 30. avgusta. V tem času bo obvoz urejen prek priključka Brnik. V drugi gradbeni fazi, ki bo trajala predvidoma od 14. septembra do sredine oktobra, pa bo obnovljeno skoraj petkilometrsko vozišče proti Ljubljani. V tem času bosta zaradi preplastitve vozišča do 30. septembra izmenično zaprta priključka Kranj vzhod in Brnik v smeri proti Ljubljani. Obvoz bo urejen izmenično prek priključkov Brnik in Kranj vzhod, ki sta med seboj oddaljena približno tri kilometre.

V Darsu so pojasnili, da so bili odseki, ki jih bodo obnovili, zgrajeni davnega leta 1985 (razen del odseka med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, ki je iz leta 2000), zato jih je načel zob časa. Poškodovana mesta bodo lokalno sanirali, vozišče pa preplastili z obrabnozaporno plastjo. Zarisali bodo tudi nove talne označbe, na nevarnih točkah pa postavili nove varovalne ograje.

»Na podvozu Šenčur je predvidena zamenjava hidroizolacije, medtem ko bomo na preostalih premostitvenih objektih opravili le manjša sanacijska dela. Na priključku Kranj vzhod v smeri Ljubljane pa se bo na izvoznem kraku – na stičišču z regionalno cesto Šenčur–Kranj – uredilo dodaten pas za zavijanje v levo, se pravi proti Kranju,« je pojasnil Marjan Koler iz Darsa.   

Večjih zastojev ne pričakujejo

Čeprav je gorenjska avtocesta eden od dveh glavnih koridorjev s severa proti jugu države – Nemci so v času dopustov celo bolj vezani na Karavanke – v Darsu zaradi omenjenih del in zapor na gorenjski avtocesti ne pričakujejo posebnih zastojev. Ti naj bi bili mogoči predvsem med postavljanjem zapor v okviru posameznih delovnih faz.

»Odsek med Kranjem in Brnikom prevozi v povprečju vsak dan nekaj več kot 36.000 vozil, od tega približno 1300 tovornih. Na severni ljubljanski obvoznici, kjer od sredine junija brez posebnih težav v prometu potekajo obsežna obnovitvena dela, je povprečni promet približno dvakrat večji, saj presega 70.000 vozil na dan. Približno enak delež prometa kot na gorenjskem kraku pa poteka po štajerski avtocesti, kjer odsek Šentrupert–Vransko obnavljamo že od sredine julija, a težav ni. Pa čeprav je na tem delu avtoceste štirikrat več tovornega prometa v primerjavi z gorenjskim,« je pojasnil Koler.

Obnova odseka med Kranjem in Brnikom je bila zaupana Gorenjski gradbeni družbi, ki bo morala za slabih 3,6 milijona evrov (brez DDV) delavce gnati ves svetli del dneva in vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za zdaj nočna dela niso predvidena, so povedali v Darsu.