Vlagatelji so se odzvali zelo pozitivno. V torek je delnica pridobila skoraj sedem odstotkov, v sredo šest. V letošnjem letu se je podražila že za več kot 60 odstotkov in se tako trenutno giblje na najvišjih ravneh v zadnjih petih letih. Ob morebitnem prevzemu Gorenja bi lahko bila cena precej višja tudi glede na to, da znaša knjigovodska vrednost delnice nekaj čez 15 evrov. Vsekakor bo najprej treba počakati, kaj bo pokazal skrbni pregled Panasonica in kakšna bo sploh možnost izstopa preostalih delničarjev iz lastniške strukture. Možno je tudi, da se za vstop odloči kak drugi igralec iz panoge, kot so Electrolux, Bosch, BSH, Merloni, Whirpool in Arcelik.

Odprto vprašanje ostaja tudi državni delež v družbi, ki je v strategiji upravljanja državnih naložb opredeljen kot pomembna naložba. Kapitalska družba (Kad) s 16,37-odstotnim deležem kot največja posamična lastnica zato z njo ne sme razpolagati. Čeprav lahko v kratkem pričakujemo novo strategijo upravljanja državnih naložb, je zaradi medresorskega in koalicijskega usklajevanja ne gre pričakovati, preden bomo dobili novega finančnega ministra.