Župan Miha Ješe je pozive, da bi sklical sejo občinskega sveta na temo domnevno sporne dejavnosti podjetja Ekologija na Trati do zdaj zavrnil zato, ker to po njegovi oceni ne sodi v njeno pristojnost. Po njegovem občina ne more posegati v početje države, ki bo presodila, ali proizvodnja podjetja Ekologija na Trati pomeni nevarnost za okolje oziroma pod kakšnimi pogoji lahko to podjetje predeluje tudi nevarne odpadke.

Kot trdi Rolando Krajnik, ki najbolj energično opozarja na sporno dejavnost podjetja, bi se morali občina in ljudje v neposredni okolici podjetja negativno opredeliti do izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat, ki bi predeloval nevarne odpadke. Še posebno zato, ker bi lahko v Škofjo Loko lahko vozili odpadke tudi iz tujine. Nasprotniki dejavnosti podjetja Ekologija so že spremenili tudi prvoten poziv za sklic izredne seje oziroma ga dodatno utemeljili. »Pogrešamo javno razpravo, postopki bi brez našega vpletanja dobesedno tiho šli mimo. Gre pa za nevarnost za ljudi in okolje in zato smo prepričani, da je treba o tem spregovoriti javno in obenem storiti vse potrebne korake, da bomo živeli varno. Župan si je vzel pravico, da odloča o zakonitosti naših predlogov, mi pa ga ponovno pozivamo, naj skliče izredno sejo in s tem omogoči vsem udeleženim, da spregovorijo javno.«

Znan je podatek, da je župan Miha Ješe solastnik podjetja, ki daje del prostorov oziroma površin v najem podjetju Ekologija, sam pa je sleherno vpletenost v konkretno zgodbo že večkrat zavrnil. Pod pobudo, da se izredna seja zgodi, se je podpisalo sedem občinskih svetnikov, ki so prepričani, da je skrb za okolje in seveda občane Škofje Loke tako pomembna, da je izredna seja nujna. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green se je že vključila v postopek izdaje soglasij podjetju s Trate, v krajevni skupnosti Trata pa so tudi že nekajkrat poudarili, da si prizadevajo za dialog z gospodarstvom in obenem vedno ščitijo pravico do varnega okolja svojim krajanom.