Čeprav so nam prejšnji teden v Darsu odgovorili, da bodo podobne omejitve hitrosti, kot po novem veljajo na gorenjski avtocesti – vozniki lahko na odseku med Hrušico in Vrbo vozijo s hitrostjo največ 110 kilometrov na uro in ne več 130 – v kratkem uvedli tudi na štajerski avtocesti, smo po preverjanju na terenu ugotovili, da spremembe že veljajo. In to še bolj rigorozne od napovedanih: na odseku Slovenske Konjice–Dramlje, katerega trasa se začne pred predorom Golo rebro in konča s priključkom Dramlje, je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro za vsa vozila. Po zadnjih informacijah Darsa sprememba velja že tri tedne, napačne navedbe, ki so nam jih poslali prejšnji teden, pa so pripisali komunikacijskemu šumu znotraj lastne organizacije.

Iz priporočene v najvišjo dovoljeno hitrost

Poročali smo že, da so nove omejitve hitrosti posledica pred tremi leti sprejetega pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest. Odtlej se namreč izvajajo pregledi varnostnih lastnosti avtocest in kjer presojevalci varnosti ugotovijo, da bi lahko z določenimi ukrepi – glede hitrosti, prehitevanja vozil in predpisane varnostne razdalje – izboljšali varnost, jih tudi uvedejo. »Preverjati smo začeli najstarejše avtocestne odseke, med katerimi je bil tudi del od priključka Slovenske Konjice do priključka Dramlje. Ker gre za avtocesto, kjer ni odstavnih pasov, potek trase pa je v blagem spustu – to so tudi glavni argumenti za ukrepe, ki prinašajo umirjanje prometa – smo najprej namestili znak priporočena hitrost 100 kilometrov na uro. Ker pa novi pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi ne opredeljuje več priporočene hitrosti kot prometni znak, smo se odločili, da ga nadomestimo z znakom najvišja dovoljena hitrost, ki je v veljavi od 8. julija. Odtlej je torej najvišja dovoljena hitrost na tem odseku 100 kilometrov na uro,« so zmedo opisali na Darsu. Poudarili so še, da je ta del trase speljan po viaduktih in dveh predorih, kar je del cestne infrastrukture, ki tudi sicer zahteva omejitve na 100 kilometrov na uro, zato je bila odločitev za ukrep med stroko soglasna.

Radar je bil do zdaj izključen

A poleg izboljšane prometne varnosti je po novem na tem odseku tudi »nevarna« radarska past, ki voznike čaka kmalu po izvozu iz predora Pletovarje v smeri proti Celju. »Ker so bili vozniki poprej navajeni po predoru pospešiti, bodo tisti, ki vozijo po inerciji, to počeli še naprej. Eksplicitnih oziroma dodatnih opozoril, da gre za nov prometni znak, ki je dovoljeno hitrost zmanjšal kar za 30 kilometrov na uro, namreč Dars ni postavil. Če radar deluje, bo policija izdala ogromno kazni,« je opozoril eden od naših bralcev.

V Darsu pojasnjujejo, da se vsaka sprememba prometnega pravila izvede na način, da se znaki vzpostavijo. »Posebnih opozoril pravila postavitve ne zajemajo. Ker ne gre za drastično spremembo, kot je na primer pri spremembi prednostnih smeri v križiščih, menimo, da je bil postopek običajen. Sicer pa veljajo za posamezne vrste vozil splošne omejitve – težka tovorna vozila lahko vozijo le 90 kilometrov na uro – zatorej sprememba zajema le voznike osebnih vozil,« je povedal Marjan Koler iz Darsa.

Na vprašanje, ali je že spremenjena tudi najvišja dovoljena hitrost vožnje na stacionarnem merilniku hitrosti oziroma radarju, ki meri na tem avtocestnem odseku, so nam v generalni policijski upravi povedali, da meritve vedno prilagodijo veljavni omejitvi hitrosti. A za zdaj radar ni zabeležil še nobene kršitve, pravijo na policiji, saj v zadnjih dveh tednih niso opravljali meritev.

V Darsu so povedali, da od policije praviloma prejmejo pozitivne ocene tovrstnih ukrepov, kar se je zgodilo tudi v tem primeru. »Policija nas bi tudi obvestila, če bi bile kršitve zelo drastične, zato ocenjujemo, da je omejitev ustrezna tudi za njih,« je dodal Koler.