Obsežna gradbena dela v Slomškovi ulici potekajo tako hitro, da naj bi v družbi Prenova - Gradbenik ulico obnovili do konca tega leta, torej kar dva meseca pred rokom. Med Maistrovo in Kotnikovo ulico ter na odseku med Miklošičevo cesto in Kolodvorsko ulico so kanalizacijsko in vodovodno omrežje že obnovili in čez položili že grobi asfalt. Med Metelkovo in Maistrovo ulico obrisov cestišča še ni videti, ampak samo zato, ker bodo tu polagali granitne kocke. A ne starih, saj se je izkazalo, da so preveč obrabljene.

Poleg Slovenske ceste je obnova Slomškove ulice ena najobsežnejših prenov ulic v širšem mestnem središču v zadnjih letih. Vrednost del presega 1,7 milijona evrov, pri čemer je v pogajanjih občini pri izvajalcu uspelo izpogajati skoraj 20 odstotkov popusta. Tako kot Slovenska cesta bo tudi Slomškova ulica doživela temeljito preobrazbo, vključno s spremembo prometnega režima. Največ sprememb bo na odseku te ulice med Resljevo cesto in Metelkovo ulico. Do Kotnikove ulice bo po novem Slomškova ulica enosmerna, tako da bo tu mogoče urediti več dodatnih parkirnih prostorov. Ti bodo prišli prav, saj jih bo zaradi pločnika, kolesarske steze, 29 novih dreves in urbane opreme manj na drugih delih ulice. Posebno bo privlačen del pred Staro elektrarno, kjer bo urejen dvignjen plato v betonski izvedbi z urbano opremo, stojali za kolesa, pitnikom in drevesi.

Na gradbišču so sadilne jame za sajenje dreves že pripravljene, drevesa pa naj bi pripeljali jeseni. Prav drevesa bodo ulici, ki danes deluje precej pusto in hladno, dala čisto drugačen videz, ki bo boljši tudi zaradi potopnih zbiralnikov odpadkov. Boljša bo v Slomškovi ulici tudi prometna varnost, saj bodo vsa križišča dvignjena, kar bo tudi udobnejše za pešce in kolesarje.

Razkopano Krakovo

Druga ulica, kjer je te poletne dni precej hrupno in prašno, je tudi Eipprova ulica. Ta že dobiva okvirno obliko, saj so delavci Hidrotehnika s starimi kamnitimi robniki že zamejili cestišče, ki bo po novem enosmerno. Tako je že več kot očitno, koliko več prostora bo na tej ulici za pešce in kolesarje. Kot smo že pisali, bo izvajalec uredil tudi nabrežje Gradaščice, kjer bo po prenovi območja vzdolž rečice vodila peščena sprehajalna pot oziroma promenada s svetilkami. Obstoječi drevored bodo gradbinci ohranili in dopolnili z manjkajočimi drevesi. Vrednost vseh del je 405.000 evrov.

Le nekaj metrov od gradbišča Eipprove ulice delavci Map trada obnavljajo še Razorčev most čez Gradaščico med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, za katerega bo občina plačala slabih 305.000 evrov. Rok dokončanja del je potekel 1. junija, vendar je na gradbišču jasno, da se bodo ta krepko zavlekla. Ta most je spomeniško zaščiten, zgrajen pa je bil leta 1903.