Prelomno je bilo leto 2000, ko je bil sprejet moderni zakon o tej dejavnosti, ustanovljen Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant, ki bdi nad celotno dejavnostjo v državi, in ko se je država priključila mreži za izmenjavo organov Evrotransplant. V zadnjih 15 letih nam je po besedah prim. Danice Avsec, direktorice Slovenija transplanta, uspelo postaviti trdne temelje za uspešno izvajanje transplantacijskega programa, zato je bil čas za pripravo zbornika Razvoj slovenske transplantacijske medicine ter »analizo, pregled in usmeritev, kako naprej v najboljšo smer«.

Pri nastanku obsežnega dela je ob urednicah sodelovalo 48 avtorjev, ki so ustvarili pregled razvoja dejavnosti: vse od vzpostavljanja laboratorija za tkivno skladnost, prvih presaditev organov, postavitve strokovnih smernic, zakonodaje, protokolov do organiziranosti dejavnosti in zavoda Slovenija transplant vse do današnjih dni. Knjigo nadgrajujejo intervjuji z nekaterimi pionirji transplantacijske medicine pri nas.

»Vpogled v preteklost potrjuje, da je naša majhnost tako ovira kot prednost. Prav tako kaže, da bi današnjo raven in rezultate težko dosegli brez znanja, poguma prodornih posameznikov in sodelovanja. Danes imamo postavljen zgleden nacionalni transplantacijski sistem in vzpostavljeno zaupanje pri javnosti, ki dejavnost podpira s prostovoljnim darovanjem organov in tkiv. Potrditev dobrega preteklega dela je tudi prepoznavnost in vpletenost stroke v mednarodno strokovno javnost, uvrščanje na vrhove lestvic pri številu presajenih src na prebivalca ter odlični rezultati preživetja bolnikov s presajenimi organi, še posebno ledvicami. Najneposrednejši odsev našega dela pa so zgodbe in izkušnje pacientov, ki jih srečujemo vsak dan,« je navedla Avščeva.

Delo je razdeljeno na štiri sklope. V uvodnem sklopu so opisani svetovni razvoj transplantacijske medicine, njen pravni in socioantropološki vidik. Odgovore na nekatera etična vprašanja je nakazal akad. prof. dr. Jože Trontelj, ki je bil avtoriteta za etična vprašanja s tega področja. Drugi sklop razčlenjuje razvoj donorskega programa, strokovnih smernic in standardov. Tretji, osrednji sklop prinaša analizo razvoja in rezultatov posameznih programov za presaditev organov, celic in tkiv pri odraslih. V zadnjem sklopu so zbrani podatki o presaditvah pri otrocih.

Knjigo lahko kupite v večjih knjigarnah in na spletni strani www.mohorjeva.org.