Po katoliškem nauku je cerkveno sklenjen zakon nerazvezljiv. Nedavna škofovska sinoda o družini, ki je mnoge ločence navdala z upanjem, da bodo stroga cerkvena pravila na tem področju vsaj omiljena, ni prinesla sprememb niti v zakramentalni praksi. Ločenci se lahko udeležujejo maš, še vedno pa ne bi smeli prejemati obhajila. A za pomembno novost, ki odmeva tudi med slovenskimi verniki, je poskrbel papež Frančišek.

Avgusta lani, dva meseca pred začetkom zasedanja redne sinode o družini, je reformiral kanonični postopek ugotavljanja ničnosti zakona in tako vernikom olajšal možnost, da razveljavijo svoj cerkveni zakon. Cerkveno poročeni se namreč ne morejo zakonito ločiti, lahko pa dosežejo, da cerkvene oblasti po postopku na cerkvenem sodišču zakon razglasijo za ničnega. Po novih predpisih zadošča prvostopenjska sodba; le v primeru, če se stranka ali tako imenovani branilec vezi pritožita, gre zadeva še na drugo stopnjo. Papež je poleg tega uvedel še tako imenovani skrajšani postopek. Vernikom torej ni več nujno treba skozi dolgotrajne, zapletene in marsikje tudi drage cerkvenosodne postopke. Ker je spremenjeni kanonični postopek začel veljati decembra lani, nas je zanimalo, kako vpliva na slovensko cerkvenosodno prakso.

Naši sogovorniki na cerkvenih sodiščih – v Sloveniji delujeta dve, v mariborski in ljubljanski nadškofiji – pravijo, da je prinesel kar nekaj preglavic in težav. »Med verniki so se razširile informacije, da bo odslej lažje doseči ničnost zakona. A to ne drži. V resnici ni novih ničnostnih razlogov, le postopki bodo odslej hitrejši,« pojasnjuje dr. Andrej Saje, od avgusta lani predsednik na ljubljanskem cerkvenem sodišču.

Prosilci, ki zaprosijo za ničnost zakona po skrajšanem postopku, morajo izpolniti dva stroga pogoja. »Obe strani morata soglašati z vsebino vloge in jo podpisati. Iz vloge, dokumentov in izjav oseb, zdravniških izvidov in okoliščin pa mora izhajati velika verjetnost, da je bil zakon sklenjen neveljavno in zato ni potrebno dolgotrajno raziskovanje in dokazovanje primera,« pojasnjuje predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani pater dr. Viktor Papež. Skrajšanih postopkov, pravi, je zelo malo prav zaradi strogih pogojev. Na ljubljanskem sodišču je na primer doslej stekel le en primer (za mariborsko sodišče nam zaradi dopustov ni uspelo pridobiti podatkov).

Razlog tudi »zvijačno prikrivanje neplodnosti«

Okoliščine, ki po spremenjenem kanonskem določilu dopuščajo uvedbo skrajšanega postopka, so številne. Mednje na primer sodijo: trdovratno vztrajanje v zunajzakonski zvezi v času sklepanja zakona in neposredno po poroki; zvijačno prikrivanje neplodnosti, težke nalezljive bolezni, otrok iz predhodne zveze ali prestajanja zaporne kazni; krščanskemu zakonu popolnoma tuj razlog za poroko; nepričakovana nosečnost; izsiljena privolitev; pomanjkanje »sposobnosti rabe razuma«, ki je potrjena z zdravniškimi izvidi.

Postopek steče, ko so pogoji izpolnjeni. Sodni vikar (predsednik sodišča) najprej z odločbo ugotovi pravdni spor in imenuje sodnika zasliševalca in sodnika prisednika, v roku tridesetih dni pa pred sodišče skliče »vse, ki morajo priti«, tudi priče. Kanon nadalje določa, da sodnik zasliševalec, »če je le mogoče«, zbere vse potrebne dokaze na enem zasedanju in določi 15-dnevni rok za predložitev morebitnih novih dokazov. Zbrano dokumentacijo, ki lahko vsebuje tudi zdravniške izvide ali izvedenska mnenja, dobi škof, ki mora preučiti pripombe tako imenovanega branilca vezi in morebitne pripombe strank. Sodbo, s katero razveljavi zakon, izda le v primeru, če je v ničnost zakona »moralno gotov«. Če ima škof dvome, se odloči za redni postopek; ta se lahko konča tudi s prizivom na rimsko sodišče (Roto).

Od 40 do 70 novih vlog na leto

»Doslej so postopki na cerkvenem sodišču trajali približno dve leti, odslej bodo lahko krajši. Koliko bodo trajali, je odvisno tudi od zmožnosti procesiranja oziroma od zadostnega števila sodelavcev,« na kadrovske težave opozarja dr. Saje. Ljubljansko cerkveno sodišče dobi od 40 do 70 novih vlog na leto, iz ljubljanske, koprske in novomeške škofije. Dr. Papež ugotavlja, da je prošenj vsako leto več: »Primeri so vedno težji, opažamo pa tudi, da želijo ljudje neurejene zakonske zadeve pred Bogom in svojo vestjo urediti zlasti v primerih, ko prvi zakon ni bil uspešen, drugi pa je lepo zaživel.« Saje ob tem poudarja, da v obravnavo vzamejo le primere, kjer obstajajo vsaj minimalni znaki, da bi bil lahko zakon neveljaven.

Papež Frančišek glede plačila sodnih taks predpisov ni spreminjal, je pa lani na škofovske konference naslovil prošnjo, naj poskrbijo, da bodo postopki za ničnost zakonov v čim večji meri brezplačni. Obenem pa jim je naložil, naj poskrbijo, da bodo uslužbenci na cerkvenih sodiščih prejeli »pravično in dostojno nagrado«. V Sloveniji, pravijo naši sogovorniki, cerkvena sodišča ne morejo poslovati brez prispevkov vernikov, vendar pa so lahko ti plačila taks tudi oproščeni, če plačila ne zmorejo. Ker je papež v apostolski spodbudi Radost ljubezni krajevnim cerkvam priporočil, naj ločenim in ponovno poročenim posvetijo več skrbi, bodo v prihodnje o tej temi pripravili tudi več simpozijev, tako za duhovnike kot za laike, nam je povedal dr. Tadej Strehovec.

Stroški za sodno razveljavitev cerkvenega zakona

revija Cerkev danes

PODATKI

1. STOPNJA

2. STOPNJA

Nemčija

brezplačno

brezplačno

Avstrija

225 €

152 €

Italija

525 €

/

Hrvaška

400 €

270 €

Slovenija

200 €

50–100 €