Velenjski hotel Paka je minuli teden gostil predstavnike japonske multinacionalke Panasonic. Cilj obiska številnih Japoncev v rudarskem mestu je bil le en: opraviti skrbni pregled poslovanja Gorenja. Gre za prvi korak pri morebitnem prevzemu enega največjih evropskih proizvajalcev bele tehnike. Panasonic ima v lasti že 10,74 odstotka Gorenjevih delnic.

Panasonicov skrbni pregled Gorenja bi lahko sovpadal z možnim izstopom Mednarodne finančne korporacije (IFC) iz lastništva Gorenja. IFC, ki deluje v okviru Svetovne banke, njegovo poslanstvo pa je financiranje zasebnega sektorja bodisi s posojili bodisi z naložbami v kapital podjetij, bi se namreč lahko že v kratkem umaknil iz lastništva Gorenja, ocenjujejo poznavalci razmer. Pogosto namreč IFC v posameznih naložbah ostane največ sedem let.

Z nakupom dokapitalizacijskih delnic v višini 25 milijonov evrov, s čimer je pridobil 11,8 odstotka delnic, je v lastništvo Gorenja IFC vstopil leta 2010. Takrat so Japonci velenjski družbi odobrili tudi 50-milijonsko posojilo. Koliko še dolgujejo IFC in ali se namerava ta po poplačilu obveznosti umakniti iz lastniške strukture, v Gorenju od ponedeljka dopoldne niso odgovorili. Iz letnega poročila družbe za leto 2015 je razvidno, da je imela konec lanskega leta do IFC za 7,4 milijona evrov obveznosti, kar je bilo za slabo polovico manj kot leto pred tem. Predsednik Gorenjevega nadzornega sveta Marko Voljč je povedal, da se IFC za zdaj ne namerava umakniti iz lastništva Gorenja. Jamstva, da bo IFC svoje delnice prodal Panasonicu, ni. Nasprotno, dober poznavalec mednarodnih finančnih trgov, ki je želel ostati neimenovan, je poudaril, da IFC skrbno preuči, komu ob izstopu iz posameznih naložb proda delnice oziroma lastniške deleže posameznih podjetij. Če jih ne bi prodal Panasonicu – v primeru, da bi tega v skrbnem pregledu podatki o poslovanju prepričali, da je Gorenje zanimiva prevzemna tarča – bi se lahko vnela celo prevzemna vojna. Poleg različnih finančnih skladov priložnosti za zaslužke vidijo tudi številni drugi, kdo vse bi lahko odigral ključno vlogo v morebitni prevzemni vojni za Gorenje, pa za zdaj še ni jasno.

V lastniško strukturo Gorenja je Panasonic, katerega začetki segajo v leto 1918, ko je Konosuke Macušita ustanovil podjetje za proizvodnjo nastavkov za žarnice, vstopil leta 2013. Takrat sta Gorenje in Panasonic sklenila strateško partnerstvo. Da so ga podkrepili, je Panasonic, ki je lani dosegel 67,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje (po včerajšnjem tečaju jena), v velenjsko družbo vložil 10 milijonov evrov in s tem pridobil 10,5 odstotka Gorenjevih delnic. Zaradi vnovične dokapitalizacije in izdaje novih delnic se je delež Panasonica leta 2014 znižal na 9,5 odstotka, proti koncu lanskega leta pa se je z dokupom delnic zvišal na 10,74 odstotka. Leta 2013 se je Panasonic zavezal, da v petih letih po sklenitvi partnerstva lastniškega deleža v Gorenje brez soglasja uprave in nadzornega sveta ne bo zvišal na več kot 13 odstotkov. Prek Kapitalske družbe je država s 16,37 odstotka delnic največja posamična lastnica Gorenja.

Sodelovanje med Gorenjem in Panasonicom se krepi

Sodelovanje med Gorenjem in Panasonicom se iz leta v leto vse bolj krepi. Med drugim sta družbi leta 2014 skupaj razvili novo generacijo pralnih strojev, ki so jih v Gorenju začeli proizvajati lani, odlikuje pa jih velika zmogljivost polnitve. Strateško sodelovanje sta družbi lani razširili na področju nakupa materialov in komponent, proizvodnih inovacij, poprodajnih storitev, logistike, zagotavljanja kakovosti in distribucije velikih ter malih gospodinjskih aparatov na izbranih trgih. V letnem poročilu o poslovanju za leto 2013 je dolgoletni predsednik uprave Gorenjeve uprave Franjo Bobinac pojasnil, da si od sodelovanja s Panasonicom do leta 2018 obetajo 80 milijonov evrov prihodkov od prodaje na leto.

Dejstvo je, da bo Gorenje v časih, ko se svetovni proizvajalci gospodinjskih aparatov združujejo, še pred leti nepoznana kitajska proizvajalca gospodinjskih aparatov Midea Group in Gree Electric Appliances pa se uvrščata med družbe, ki v panogi dosegajo najvišje prihodke, le stežka ohranilo samostojnost. Nobeno presenečenje ne bo, če se bo čez čas izkazalo, da v ozadju raznih fiduciarnih računov, na katerih bodisi pravne bodisi fizične osebe hranijo po nekaj odstotkov Gorenjevih delnic, stoji kateri od vodilnih globalnih proizvajalcev gospodinjskih aparatov ali finančnih skladov.

S podatkom, da bo Panasonic v Gorenju izvedel skrbni pregled, naj bi bili številni seznanjeni že dlje časa, smo izvedeli neuradno. Ko smo enega od naših virov o Panasonicovem skrbnem pregledu spraševali v ponedeljek dopoldne, je odgovoril: »O tem se govori že dva ali tri mesece.« Zato ni izključeno, da so se nekateri okoristili z notranjimi informacijami in bodo veliko zaslužili.

Od začetka aprila se je vrednost Gorenjeve delnice zvišala za več kot 60 odstotkov. Najvišja rast v višini skoraj sedem odstotkov je bila dosežena včeraj. Upoštevajoč zadnjo vrednost delnice bi znašala tržna kapitalizacija Gorenja slabih 172 milijonov evrov.

ATVP preiskuje Gorenje

Po pojasnilih Marka Voljča je Gorenje nameravalo javnost o skrbnem pregledu obvestiti v teh dneh. Na vprašanje, ali je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Gorenju dovolila, da zamolči tako pomembno informacijo, je odgovoril, da je bilo iz pojasnil uprave to mogoče tako razumeti. V ATVP, ki jo vodi Miloš Čas, so pojasnili, da po zakonu o trgu finančnih instrumentov družba lahko na lastno odgovornost odloži objavo notranje informacije, da zaščiti svoj interes, če sta izpolnjena dva pogoja. Prvič, če ni verjetno, da bi taka odložitev objave lahko zavajala javnost. In drugič, če se zagotovi ustrezna zaupnost te informacije. Pri tem so v ATVP pojasnili tudi, da v Gorenju že dlje časa opravljajo nadzor v povezavi z morebitnimi kršitvami zlorabe trga. Toda pri tem ne gre spregledati, da se ATVP še zdaleč ne more pohvaliti s tem, da je v zgodovini svojega obstoja pri insajderstvu odigrala ustrezno vlogo in podobno kot v številnih drugih državah zbrala dokumentacijo za kasnejše pravnomočne obsodbe pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij.

Poslovanje Skupine Gorenje

Gvin

PODATKI

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Celotni

prihodki

1.498,333.000

1.322,998.000

1.256,424.000

1.263,712.000

1.278,021.000

Čisti poslovni

izid

9,106.000

290.000

1,239.000

–24,999.000

–7,988.000

Sredstva

1.251,658.000

1.197,324.000

1.149,702.000

1.102,398.000

1.101,274.000

Kapital

397,819.000

392,145.000

380,670.000

380,267.000

368,062.000

Povpr. št.

zaposlenih

10.932

10.877

10.639

10.468

10.617

Gibanje vrednosti delnice Gorenja

Ljubljanska borza

PODATKI

v evrih

10

9

7,031

8

7

6

4,374

5

4

3

2

1

0