Javni razpis za izbor izvajalca preureditve in širitve Letališke ceste na odseku med Kajuhovo ulico in trgovskim centrom Emporium razkriva, da želi Mestna občina Ljubljana še v letošnjem letu začeti urejati to za nakupovalno središče BTC pomembno cesto. Iz letošnjega proračuna občine je razvidno, da želi občina Letališko cesto na tem odseku razširiti v štiripasovno cesto z obojestransko kolesarsko stezo in pločniki za pešce ter urediti vso komunalno infrastrukturo, zato pri razpisu sodelujeta še javni podjetji Energetika Ljubljana in Vodovod-kanalizacija.

Na razpis so prispele štiri ponudbe, in sicer posel zanima družbe KPL, CPG, Hidrotehnik s partnerjem CGP ter Gorenjsko gradbeno družbo s partnerjema IMP in CPK. Občinska služba za javna naročila bo prejete ponudbe pregledala in ponudnike, ki izpolnjujejo vse pogoje, povabila še na pogajanja o ceni. Trenutno najbolje kaže Gorenjski gradbeni družbi, ki bi s svojima partnerjema vsa zahtevana dela opravila za slabih 1,5 milijona evrov, kar je približno 440.000 manj od druge najboljše ponudbe Hidrotehnika in CGP.

Izvajalec, ki mu bo občina zaupala posel, bo pred začetkom gradnje moral porušiti tudi tri objekte ob Letališki cesti, in sicer na naslovih Letališka 4 in 6 ter enega, ki nima hišne številke, stoji pa v bližini stavbe na Letališki 4. Razpisna dokumentacija razkriva, da občina še nima gradbenega dovoljenja za rušenje teh poslovnih objektov.

Med potencialnimi ponudniki je veliko slabe volje povzročil rok za oddajo ponudb. Mnogim se je zgolj enajstdnevni rok za oddajo ponudb namreč zdel bistveno prekratek. Spletna stran za javna naročila razkriva, da je kar nekaj potencialnih ponudnikov občino zaprosilo za podaljšanje roka. Pojasnjevali so, da so njihove kadrovske kapacitete zaradi poletnih dopustov okrnjene, da je rok nesorazmeren z obsegom del in da v tako kratkem času zaradi dopustov težko pridobijo potrjene reference.

A občinska služba za javna naročila je kljub grožnjam potencialnih ponudnikov, da bodo zahtevali celo revizijo javnega naročila, zgolj ponavljala, da roka za oddajo ponudb ne namerava podaljšati.

Dolgoročni občinski prostorski načrt kaže, da občina namerava Letališko razširiti v štiripasovnico s kolesarskimi stezami in pločniki povsod, kjer ni že tako urejena. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za intermodalni logistični center ob Letališki pa kaže, da sta v prihodnosti predvideni še dve cestni povezavi med Zaloško in Letališko cesto, in sicer v podaljšku Bratislavske ceste in Chengdujske ceste.

Lokacije širitve dela Letališke ceste

MOL

PODATKI

Bauhaus

P

Hala D

Emporium

Harvey

Norman

P

P