Krški občinski svet je na korespondenčni seji potrdil sklep o imenovanju Darje Planinc za novo direktorico Kulturnega doma Krško. Svetniki so Planinčevo na to mesto imenovali že 23. junija, vendar se je neizbrana kandidatka, dosedanja direktorica Katja Ceglar, ki ji 15. avgusta poteče drugi petletni mandat, pritožila na upravno sodišče. To je sklep o imenovanju razveljavilo in svetniki so včeraj ponovno odločali.

Ceglarjeva, po izobrazbi umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture, se je na sodišče pritožila, ker je prepričana, da izbrana kandidatka ne izpolnjuje enega od razpisnih pogojev, to je tri leta delovnih izkušenj na kulturnem področju. Planinčeva, sicer univerzitetna diplomirana ekonomistka, zaposlena na Regionalni razvojni agenciji Posavje, kjer pokriva področje razvoja podeželja in kmetijstva, je v svoji prijavi na razpis med drugim navedla, da je bila članica recitatorske in gledališke sekcije. Kot predstavnica RRA Posavje je bila od januarja 2013 do marca 2014 članica projektne skupine Vpliv trapistov na posavsko podeželje, leta 2010 pa je bila vodja projekta Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom. Po mnenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so sicer vse štiri kandidatke izpolnjevale pogoje, kot najprimernejšo pa je izbrala prav Planinčevo.

Ceglarjeva se bo znova pritožila

Nasprotnega mnenja pa je svet zavoda kulturnega doma, ki je kot edino primerno kandidatko soglasno izbral Ceglarjevo. »Doslej je v pravu veljalo, da če si uveljavljal delovne izkušnje, si moral biti na tem področju zaposlen. Menim, da bi to še vedno moralo veljati,« pravi Gorazd Pozvek, ki pa je 1. julija odstopil z mesta predsednika sveta zavoda. Kot pravi zato, ker sta »tako komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot občinski svet povsem ignorirala naše argumente«.

Upravno sodišče je v sodbi med drugim zapisalo, da je akt o izbiri kandidatke pomanjkljiv, zato tudi ne more presoditi, ali je občina pri izbiri direktorice spoštovala določbe zakonov oziroma javnega razpisa. Na občini pojasnjujejo, da se sodišče s tem ni opredelilo glede vsebinskih vprašanj, ampak gre zgolj za formalno pomanjkljivost sklepa. V dopolnjenem gradivu za sklic včerajšnje korespondenčne seje je občinska uprava tako zapisala, da je izbrana kandidatka »v delovnem razmerju v ustrezni stopnji izobrazbe najmanj tri leta opravljala delo s področja kulture«, vendar spet brez podrobnejših obrazložitev.

Ceglarjeva je včeraj že napovedala ponovno pritožbo. Po njenem mnenju so v ozadju želje po njeni zamenjavi predvsem interesi stranke SLS pa tudi nekaterih brestaniških društev in krajevne skupnosti, ki jo vodi prav predsednik občinske komisije za volitve in imenovanja Vlado Bezjak. »Njihovi očitki, recimo tisti, da za brestaniški grad nismo naredili dovolj, so povsem neutemeljeni. Občino smo večkrat opozarjali, da je treba urediti parkirišča in razsvetljavo. Poleg tega smo grad strokovno tako razvili, da je vpisan v razvid muzejev in galerij,« dodaja Ceglarjeva, ki je prepričana, da zavod deluje uspešno. Lani so v svojih štirih enotah našteli rekordnih 70.000 obiskovalcev in 805 dogodkov ter imeli 85.000 evrov presežka.