Bertoška vpadnica, ki so jo zgradili pred slabim desetletjem, je preozka. Najbolj obremenjeno prometnico, ki vodi z avtoceste do Luke Koper, bodo do leta 2018 razširili v štiripasovnico. Takšen dogovor so včeraj v Kopru podpisali infrastrukturni minister Peter Gašperšič in predstavniki koprske občine, direkcije za infrastrukturo ter direkcije za avtoceste. In čeprav z razširitvijo največ pridobiva Luka Koper, njenih predstavnikov včeraj pri podpisu ni bilo. Koprski župan Boris Popovič se je namreč odločil, da bo za ureditev vse potrebne dokumentacije poskrbel sam. Investicija naj bi bila vredna od tri do pet milijonov evrov.

Ozka cesta ne dopušča napak

Bertoška vpadnica je bila zgrajena leta 2008 in načrtovana kot začasna rešitev za dostop do Luke Koper. Z leti naj bi jo nadomestila serminska obvoznica, a se je njena gradnja ustavila (tudi) zaradi dragih arheoloških raziskav. Bertoška cesta je tako že v nekaj letih postala preobremenjena, nekateri odseki pa nevarni za udeležence v prometu. »Zagotovo je razširitev bertoške vpadnice dobra rešitev, še posebej, če bodo uredili izvoz z avtoceste in uvoz na avtocesto, ki sta zdaj glavni ozki grli na tem odseku,« menijo tudi v Luki Koper. Ne delijo pa mnenja ministra Gašperšiča, da bo razširjena cesta tudi temelj za ureditev prepotrebnega dodatnega vhoda v pristanišče, s čimer bi Koper razbremenili tovornega prometa. V Luki menijo, da razširitev ceste ne prinaša avtomatično tudi dodatnega vhoda, saj med državo in koprsko občino ni pričakovati napredka pri urejanju lastniških razmerij na zemljiščih, kjer naj bi stal vhod. Po pojasnilu koprske občine sta namreč tako srminski kot bertoški vhod obremenjena s pravnimi spori. Prvi spor je z zasebnim lastnikom zemljišč, ki že vrsto let zavira dokončanje priključka Srmin s hitre ceste, drugi glede lastništva zemljišč med Mestno občino Koper in državo.

Nezaupanje med koprsko občino in Luko je opazno tudi pri zadnjih dogodkih, saj je Luka Koper izpadla iz večstranskega dogovora za gradnjo štiripasovnice. V Luki pojasnjujejo, da so bili pripravljeni založiti denar za dokumentacijo. So pa želeli zagotovilo, da jim bo država vložena sredstva vrnila, tudi če pristojni organi ne bi izdali gradbenega dovoljenja in ne bi prišlo do gradnje. Prav na dan, ko so iz Ljubljane dobili takšno zagotovilo, je Popovič vzel vajeti v svoje roke. Sam trdi, da zato, ker se je naveličal brezplodnih pogajanj in neodločnosti Luke Koper, včeraj pa je zavrnil tudi navedbe Luke o kakršni koli podani garanciji.

Vzporedno z gradnjo dodatnih dveh pasov na bertoški vpadnici bo Direkcija za infrastrukturo poskrbela tudi za ureditev okoli 400 metrov doge cestne povezave mimo koprskih zaporov, bolje bodo lahko uredili tudi ankaransko vpadnico. Za dokončno rešitev prometnih zamaškov, v katerih se vsako poletje med Koprom in Dragonjo potijo domačini in turisti, pa bo treba še nekoliko počakati. Javna razgrnitev državnega prostorskega načrta nove povezave Koper–Šmarje–Dragonja je predvidena jeseni.