Podjetjem bodo sofinancirali vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka, s čimer bodo lahko podjetja ostala v koraku tako z evropskimi raziskovalno-razvojnimi tokovi kot s podjetniškimi smernicami, ki nastajajo v evropskem prostoru. Nepovratna sredstva bodo predvidoma dodelili vsaj 10 upravičencem.

Za javni razpis bo torej namenjenih skupno 4,5 milijona evrov, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 80 odstotkov. Za vzhodno kohezijsko regijo bo na voljo 2,6 milijona evrov, za zahodno pa 1,9 milijona evrov.

Okvirno je za leto 2017 predvidenih 1,25 milijona evrov, za leti 2018 in 2019 po 1,5 milijona evrov, za leto 2020 pa 250.000 evrov. Velika podjetja bodo lahko za projekte pridobila sofinanciranje v višini 40 odstotkov, srednje velika, mala in mikro podjetja pa v višini 50 odstotkov. Za posamezen projekt lahko podjetje prejme do 100.000 evrov na leto, in sicer za največ tri leta izvajanja projekta.

Gospodarsko ministrstvo je hkrati objavilo spremembo javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj v programu Eurostars v okviru Eureke, in sicer je razpoložljiva sredstva za leto 2017 povišalo s 600.000 na 800.000 evrov. Novi rok za oddajo vlog je 15. september, obdobje za porabo sredstev pa so proračunska leta od 2016 do 2020. jpš