Na naftnih trgih se povečuje zaskrbljenost zaradi čedalje večje zasičenosti trga z zalogami tekočega zlata, ki je v vse večjem neravnovesju med visoko proizvodnjo in nizkim povpraševanjem. Samo v zadnjem tednu smo bili priča napadu v Nici in neuspelemu poskusu državnega udara v Turčiji. Ti dogodki vplivajo na svetovne delniške trge, ki odražajo čedalje večjo nestabilnost.

Zaupanje nemških vlagateljev je julija padlo na najnižjo raven v skoraj štirih letih. Vlagatelje vse bolj skrbijo posledice izstopa Velike Britanije iz EU za največje evropsko gospodarstvo. Kazalnik ZEW je nepričakovano upadel za 26 točk, in sicer na 6,8 točke.

Trgovanje na Ljubljanski borzi je minuli teden ponovno zaznamoval majhen promet, sklenjena sta bila zgolj dva izvenborzna posla s svežnjem, in sicer z delnicami družbe Krka. Zaradi pomanjkanja slovenskih gospodarski novic se indeks najpomembnejših slovenskih podjetji SBI TOP na tedenski ravni ni bistveno spreminjal. Zvišal se je za 0,60 odstotka in se ustavil pri 700,60 točke.

Po presečnem dnevu upravičenosti do izplačila dividend se ceni delnice Krke nikakor ne uspe premakniti s sedanjih 56,50 evra.

Po nedavni stavki zaposlenih se s cene 22,30 evra kljub solidnim polletnim rezultatom ne dvigne delnica družbe Luka Koper. Luka je ustvarila 96,3 milijona prihodkov, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, klub temu pa cena delnice na borzi ostaja nespremenjena.

Telekom Slovenije je izgubil 2,3 milijona evrov vredno tožbo proti nekdanji upravi zaradi domnevne kršitve skrbnosti pri prevzemu makedonske družbe On.net, kar se ni bistveno odrazilo na tečaju delnice, ki je trgovanje končala pri 72,01 evra.

Družba Petrol je skladno s strategijo poslovanja z državo podpisala menjalno pogodbo, na podlagi katere bo Petrol postal večinski lastnik družbe Geoplin, država pa večinski lastnik družbe Plinovodi, pri čemer bo država v družbi Geoplin zadržala 25-odstotni delež. Kljub tej novici se promet in cena delnice nista bistveno spremenila.

Družba Gorenje je razkrila lansko izgubo, ki znaša dobre štiri milijone evrov – pokrila jo bo s prenesenim čistim dobičkom prejšnjih let v višini 2,8 milijona evrov in dela kapitalskih rezerv v znesku 1,19 milijona evrov. Cena delnice na borzi ostaja na ravni 6,66 evra. Na polletne rezultate bo treba počakati do nadzornega sveta družbe, ki bo 23. avgusta.

Upajmo, da si lahko po poletnih mesecih tudi na Ljubljanski borzi obetamo živahnejše trgovanje. Konec avgusta se bližajo objave poslovanja podjetij za drugo četrtletje, kar lahko prispeva k živahnejšemu trgovanju.