Jutri bo znano, ali dr. Milko Novič, obtožen umora direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika, ostaja v priporu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da sta ljubljansko okrožno in višje sodišče z zadnjima sklepoma o podaljšanju pripora Noviču kršila pravico iz 22. člena ustave, ki opredeljuje enako varstvo pravic. Odločitve sodišč je razveljavilo in okrožnemu sodišču naročilo, naj najkasneje v 24 urah po vročitvi sklepa o Novičevem priporu ponovno odloči. Odvetnik Jože Hribernik je danes dejal, da je glede nove odločitve optimističen.

Novič je v priporu od 22. decembra 2014, torej že 19 mesecev, in v tem času je obramba nenehno vlagala nove in nove predloge o njegovi odpravi. Ves čas neuspešno, zato se je Hribernik junija pritožil na ustavno sodišče. Zatrjeval je, da ponovitvena nevarnost, s katero so utemeljevali bivanje za rešetkami, v tem primeru ne obstaja. Kot je poudaril, je sojenje v sklepni fazi; sodišče čaka le še na novo izvedensko mnenje s področja balistike, kar pa za obstoj in utemeljevanje pripornega razloga ni bistveno. In tudi, da je eden od glavnih argumentov sodišč izvedensko mnenje kliničnega psihologa iz preiskave, a ga povzemata le parcialno. Priče, ki so pričale o Novičevi osebnosti, pa ponovitvene nevarnosti niso potrdile. Ustavni pritožbi je priložil tudi mnenji nekdanjega ustavnega sodnika Matevža Krivica.

Ustavni sodniki so mu pritrdili, da sta sodišči priporni razlog obrazložili presplošno oziroma zgolj navidezno. Strinjali so se, da mnenja kliničnega psihologa nista ocenili v celoti, prav tako nista navedli, kaj so navedle posamezne priče, niti izpovedi ovrednotili. Po mnenju ustavnega sodišča okoliščine in teža kaznivega dejanja sama po sebi nista dovolj za utemeljitev ponovitvene nevarnosti; treba je upoštevati osebnost obtoženega, okolje in razmere, v katerih živi ter dosedanje življenje. In vse to je treba preveriti vsakič, ko se odloča o podaljšanju pripora, kar pa sodišči nista storili.