Dočakali smo prvi sodni epilog v »lovu za odgovornimi za bančno luknjo«: Nova Kreditna banka Maribor (NKBM), ki je v lasti ameriškega sklada Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj, ni bila uspešna z odškodninsko tožbo proti šestim nekdanjim zaposlenim zaradi domnevne škode pri podeljevanju oziroma obnovi kreditov Pom Investu in Celjski borzni hiši.

Višje delovno in socialno sodišče je namreč potrdilo odločitev prvostopenjskega delovnega sodišča in tožbeni zahtevek v višini 11,5 milijona evrov zavrnilo kot neutemeljen. Nekdanji člani kreditnega odbora in predlagatelji odločanja na kreditnem odboru NKBM po mnenju sodišča niso kršili internih aktov banke in zakonov, temveč so storili vse potrebno, kar zahteva bančna praksa pri odobritvi posojil.

Vrtoglavi stroški

Gre za prvo pravnomočno odločitev sodišča glede odškodninskih tožb, ki jih je NKBM vložila proti nekdanjim zaposlenim, preostali postopki še trajajo oziroma še niso pravnomočni. Okvirni strošek taks, odvetnikov banke ter stroškov, ki jih bo morala NKBM povrniti toženim, se po naših informacijah trenutno gibljejo okoli milijona evrov, do konca sodnega postopka pa se lahko povzpnejo na približno dva milijona evrov.

Iz sodbe izhaja, da je sodišče odločilo, da mora NKBM štirim od toženih strank plačati stroške postopka v višini slabih 15.000 evrov, dvema pa slabih 20.000 evrov – skupno to pomeni okoli 108.000 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Skupni znesek sodnih taks, ki ga mora plačati NKBM za pritožbe v drugih delovnih zadevah, po naših informacijah znaša dodatnih 110.000 evrov.

V NKBM še ne bodo vrgli puške v koruzo

V NKBM pravijo, da bodo omenjeno sodbo preučili in potem sprejeli nadaljnje odločitve. »O pravnih postopkih se odločamo na osnovi strokovne presoje več relevantnih vidikov, tudi stroškovnih.« Dodali so, da so na podlagi izsledkov forenzičnega pregleda poslovanja banke v preteklosti in ugotovitev revizij med letoma 2013 in 2015 podali 24 naznanitev sumov kaznivih dejanj in štiri odškodninske tožbe z odškodninskim zahtevkom v višini več kot 46 milijonov evrov. »Banka ima za te vrste stroškov vnaprej oblikovane rezervacije za pravna tveganja oziroma tožbe, kot narekuje zakonodaja,« so nam zatrdili.

Prvostopenjsko delovno sodišče je zavrnilo tudi tožbena zahtevka NKBM v dveh drugih sporih z nekdanjimi zaposlenimi, in sicer zaradi kreditiranja Centra Naložb in Gradisa Celje ter Stavbarja gradnje. Banka za odobravanje po njihovem »spornih« kreditov omenjenim družbam toži tudi nekdanjega prvega moža NKBM Matjaža Kovačiča in članico uprave Manjo Skernišak. V tej zadevi je okrožno sodišče odločilo, da je tožbeni zahtevek utemeljen, a je višje sodišče kasneje sodbo razveljavilo in tožbo vrnilo v ponovno odločanje okrožnemu sodišču.