Podjetje Ekologija se namerava ukvarjati s predelavo do 92 ton nevarnih odpadkov in 12 ton nenevarnih odpadkov dnevno. Zato želijo pridobiti tudi ustrezno okoljevarstveno soglasje, Rolando Krajnik iz Komunalne ekološke liste pa je ogorčen, ker je župan Miha Ješe vedel za postopek, a se ni odzval.

»Gre za grožnjo našemu okolju. Podjetje želi odpadne surovine uvažati iz Madžarske, Srbije in od drugod. Župan Ješe in tudi občinska uprava se nista ustrezno odzvala, prepričan sem, da bi o tem moral razpravljati občinski svet. Res pa je, da je Miha Ješe solastnik Gorenjske predilnice, ki je prostore podjetju Ekologija oddala v najem oziroma prodala,« trdi Krajnik.

Župana, ki je bil do izvolitve tudi direktor Gorenjske predilnice, smo prosili za pojasnilo in opozoril nas je, da nima podatkov, kako je Gorenjska predilnica povezana z Ekologijo, zanikal pa je sleherno osebno povezavo. »Gre za zasebno podjetje, občina pa je pristojna pri delovanju podjetij samo glede prostorskih aktov. Vsekakor pa menim, da so tudi ekološke pobude dobre, da bo država pri izdaji soglasij ustrezno pozorna in potem ne bo negativnih vplivov na okolje.«

Kaj več smo želeli izvedeti tudi v podjetju samem, a so odgovorni na dopustu. Iz dokumentov, ki so zaradi zahteve po izdaji soglasja javni, je nesporno razvidno, s kakšno in kako obsežno predelavo odpadkov se podjetje želi ukvarjati. Prav tako je jasno, da del površin najemajo od Gorenjske predilnice.

Ekologija najavlja zbiranje nevarnih odpadkov

Janez Demšar, podpredsednik krajevne skupnosti Trata, z okoli 4000 prebivalci opozarja, da so nenehno soočeni z možnimi onesnaževalci, a so s podjetji v okolici dosegli dogovor, da krajevno skupnost obveščajo o načrtih glede proizvodnje in tudi ukrepih za varovanje okolja. Ekologija jih o tem ni obvestila, pričakovali pa so, da jih bo obvestila vsaj občina, ki je bila s postopki seznanjena.

»Gre preprosto za to, da pravočasni in točni podatki lahko preprečijo marsikateri spor. Jasno je, da bomo v nadaljevanju poiskali vse odgovore glede načrtovane predelave odpadkov, obvestili pa smo tudi okoliška podjetja s področja živil, kaj se pripravlja v bližini.«

Že v letu 2014 so varuhi okolja opozarjali na nevarne odpadke, ki jih je podjetje Ekologija skladiščilo pri Tržiču, kasneje pa so bili prepeljani v Škofjo Loko. Podjetje Ekologija zdaj na svoji spletni strani najavlja tudi predelavo odpadne lužine oziroma zbiranje tudi nevarnih odpadkov iz vse Evrope. Okoljska organizacija Alpe Adria Green je že najavila, da se je v zakonskem roku kot stranski udeleženec prijavila v postopek pridobivanja dovoljenja v imenu prebivalcev oziroma članov organizacije. Že v dosedanjih aktivnostih pa vidijo precej napak in nedoslednosti, kar ima lahko posledice za okolje oziroma ljudi.

Včeraj je Krajnik vložil zahtevo za izredno sejo občinskega sveta o tej tematiki, naši sogovorniki pa so bili enotni v oceni, da bi bilo veliko bolje, če bi občina o načrtih podjetja Ekologija prej obvestila občane na tem območju oziroma z njimi načrtovala morebitne korake v postopku, v katerem bo o soglasju odločala Agencija republike Slovenije za okolje. šu