Sosedove krave že več let meni in okoliškim sosedom povzročajo nevšečnosti. Dogaja se, da uidejo iz ograde, tudi kilometer stran, potacajo kmetijska zemljišča, njive in uničijo pridelke. Škoda je velika, da bi tovrstno težavo odpravili, pa policija, kmetijski in občinski inšpektorat odgovorijo le, da za to niso pristojni. Prosim, če preverite, kdo je odgovoren za tovrstne primere in bi soseda in njegove krave lahko ustavil pred uničevanjem tujih zemljišč.

***

Za škodo, ki nastane po tem, ko sosedove krave potacajo okoliška zasebna lastništva, uničijo zemljo in pridelke, do zdaj ni odgovarjal nihče. Državni organi prelagajo odgovornost drug na drugega oziroma odklanjajo pristojnost za tovrstne primere.

Naš bralec Brane Rakovec pravi, da po večletnem problemu ne ve več, kako naj ga reši. Občinska in kmetijska inšpekcija sta mu zaprli svoja vrata, poslušala ga ni niti policija. Preverili smo, kakšno vlogo ima kmetijski inšpektorat. Tudi nam so odgovorili, da imajo pri tem zvezane roke, in da se je v takšnih situacijah potrebno obrniti na pristojna sodišča. Po njihovih besedah se zadeva nanaša na motenje posesti in povzročanje škode na tuji lastnini. »To je urejeno v stvarnopravnem zakoniku, kar pomeni, da se taki spori rešujejo na pristojnih sodiščih,« odgovarjajo s kmetijskega inšpektorata.

Odvetnica Saša Bohinc zanika, da je tožba edina možnost. Pravi, da je sicer možna, a naj bo skrajno sredstvo. Mnogo učinkovitejši so po njenih besedah dogovorni načini, ki se nato lahko dolgoročno uresničujejo tudi v praksi. »Prvo pravilo pri tovrstnih situacijah je, da oškodovanec nemudoma pisno obvesti lastnika sosednjega zemljišča o tem, kaj se je zgodilo, in zahteva, naj ta tovrstne dogodke v prihodnje prepreči,« pojasnjuje Bohinčeva. Dodaja, da je v pisni zahtevi potrebno postaviti rok, ki je praviloma 8 dni, v katerih se pričakuje aktivnosti lastnika.

Če se stanje tudi po večkratnem pisnem in ustnem opozorilu ne izboljša, lahko opomin s pozivom pripravi tudi odvetnik. Prav tako pri morebitni pripravi tožbe Bohinčeva svetuje, da se oškodovanci obrnejo na pravnega strokovnjaka, ki ima ustrezno znanje in izkušnje. Pri vsem tem »je vse zahtevke potrebno posredovati s priporočeno poštno pošiljko, s povratnico, ki naj jo oškodovanec hrani za morebitno nadaljnje dokazovanje v sodnem postopku,« še poudarja odvetnica Saša Bohinc.

Kljub zanikanju odgovornosti inšpektorat lahko ukrepa

Čeprav kmetijski inšpektorat ne želi prevzeti odgovornosti za primere, ko živina uničuje tuje zemljišče, Bohinčeva odgovarja, da so zanje in Društvo za zaščito živali takšne situacije povsem primerne za obravnavo. »Inšpektorat ima možnost izdati ureditveno odločbo in odrediti denarno kazen lastniku zaradi nevestnega ravnanja z živalmi,« pojasnjuje. Lastnik živine namreč odgovarja za varovanje živali tudi na način, da drugim ne povzroča škode in v primeru njenega nastanka zanjo denarno odgovarja.

Slednje pa ne velja za divjad, ki ni v lastništvu fizičnih oseb. »Pred divjadjo lastniki zavarujejo svoje poljske pridelke z ograjami, električnimi pastirji, zato morebitnega odškodninskega zahtevka ne morejo naslavljati na tretjo osebo,« še zaključuje Bohinčeva.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so potrdili, da mora vsak lastnik zemljišča, ki mu divjad lahko povzroči škodo, kot dober gospodar storiti »vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode«. Za škodo, ki jo divjad povzroči na lovnih površinah, odgovarja upravljalec lovišča, to so na primer lovske družine. Za škodo, ki jo divjad povzroči na nelovnih površinah, odgovarja država.

Ob tem velja omeniti, da če se oškodovanec in upravljalec lovišča ne strinjata o višini odškodnine, potem mora oškodovanec zapisnik o nastali škodi posredovati petčlanski komisiji za oceno škode, ki jo za obdobje petih let imenuje minister, so povedali na ministrstvu. Če se tudi po presoji komisije oškodovanec ne strinja z višino določene odškodnine, lahko vloži zasebno tožbo na okrajno sodišče. Pri tem so na ministrstvu opozorili, da oškodovanec ne more takoj sprožiti tožbe, temveč mora najprej uporabiti zgoraj naveden postopek.