Šmartno ob Paki. Predstavniki ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter drugi državni uradniki bi morali v v Šmartnem ob Paki na javni razgrnitvi predstaviti najnovejšo različico trase severnega dela tretje razvojne osi, imenovane F2-2, od Šentruperta do Velenja. To so izrisali ob upoštevanju pripomb in predlogov, ki so jih po javnih razgrnitvah osnutka občani in druga zainteresirana javnost na ministrstvo poslali lani. Na ministrstvu so jih prejeli več kot 300, nekatere najbolj smiselne pa upoštevali pri izrisu nove trase, ki so jo pomaknili na pobočje gore Oljke, da bi tako ohranili še nekaj dragocenih kmetijskih zemljišč. A najnovejša različica bi uničila velik del Podgore, zato so se temu v Šmartnem ob Paki uprli, občanom, zbranim v Civilni iniciativo (CI), pa so se pridružili tudi Braslovčani in Polzeljani.

Pred napovedano razgrnitvijo so pripravili protestni shod, na katerem so z ragljami, transparenti, vožnjo s traktorji in glasnimi vzkliki opozorili na nerazumne poteze uradnikov, ki vztrajajo pri različici F2-2. Prišli so tudi v dvorano kulturnega doma, kjer bi morala potekati razgrnitev, a so bili tako glasni, da so uradnike, ki so poklicali tudi policijo, dobesedno pregnali iz nje. Danes bodo javno razgrnitev poskušali izvesti v Braslovčah, kjer je mogoče pričakovati podoben upor, ter v Velenju, kjer pa traso večina podpira. Ne nazadnje je kar 21 županov, tako iz Zgornje Savinjske kot tudi iz Šaleške doline in celotne Koroške predsedniku vlade poslalo pismo podpore za umestitev državne ceste od Koroške do avtocestnega križa A1 po trasi F2-2.

Gradnjo podpira gradbeni lobi?

Kot smo lahko slišali v Šmartnem, gre za nerazumen poseg v prostor, ki bi spremenil podobo doline. »Vse objekte na poti iz Podvina proti Velenju bi bilo treba porušiti,« poudarja domačin Martin Podgoršek, ki se zaveda, da bo država prizadetim izplačala odškodnino, a denar ni vse. »V hišah so ljudje, mlade družine. Traso F2-2 pa najverjetneje podpira gradbeni lobi, saj bodo morali na goro Oljko navoziti na milijone kubičnih metrov zemljine, da bodo lahko naredili predvidene nasipe. Se pa državi mudi, ker se pripravlja zakon o zaščiti kmetijskih zemljišč in bo naša dolina zaščitena, prav tako bodo trajno zaščiteni vsi obstoječi vodni viri,« meni Podgoršek.

Mnogi so prepričani, da za vsem stoji predvsem politika, saj da obstajajo bolj sprejemljive in bolj trajnostne rešitve. »Samo na območju naše občine je za rušenje predvidenih 69 objektov, od tega 20 stanovanjskih,« je spomnil župan Janko Kopušar. In dodal, da so ves čas poskušali uradnikom dopovedati, kakšne bodo posledice za okolje, ljudi in goro Oljko, sploh pa ta trasa prometnih zagat ne bo rešila. »Zato pozivamo pristojne, da o tej trasi še enkrat razmislijo,« svari župan Kopušar. Da je avtocesta potrebna, se zaveda polzelski župan Jože Kužnik. »Način, kako se je država lotila tega projekta, pa je bil neprimeren, ker vse trase niso bile enakovredno ocenjene, obravnavane in vrednotene,« opozarja Kužnik. »Dokazali smo, da je pri izboru najbolj optimalne trase pred skoraj desetimi leti prišlo do napak in zavajanja, zato je leta 2008 Vlada RS prvič zavrnila začetek priprave državnega prostorskega načrta (DPN), leta 2013 se je to zgodilo še drugič. Velenjski lobi pa je lani s sklepom zavrženo traso znova obudil v življenje. A je mi ne bomo sprejeli,« zatrjuje predstavnik CI Braslovče Žan Pižorn.

Pri umeščanju trase sodeloval cel tim strokovnjakov

Generalna direktorica direktorata za prostor pri ministrstvu za okolje in prostor (MOP) Barbara Radovan je poudarila, da je priprava osnutka trase F2-2 in vseh strokovnih podlag izrazito interdisciplinaren proces, pri katerem je sodelovala cela vrsta strokovnjakov. Ob razgrnitvi nove različice so želeli znova slišati mnenje ljudi, ti pa bi lahko podali pripombe, za katere se čas že ta ponedeljek izteka. »Pripombe bomo znova temeljito proučili in smiselne tudi upoštevali. Smo pa že lani intenzivno sodelovali s predstavniki lokalnih skupnosti, da smo izoblikovali dokaj sprejemljive rešitve,« je še dejala Radovanova. Dodala je, da o trasi F6 s priključkom v Arji vasi na ministrstvu ne razmišljajo, ker bi to lahko imelo za gospodarstvo v Šaleški dolini tudi usodne posledice.

»Nekatera vodilna podjetja v savinjsko-šaleški subregiji so namreč pred časom že napovedala selitev v bolj konkurenčna okolja,« poudarja tudi Franci Kotnik, direktor savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, kjer predlagano umeščanje trase podpirajo. Sploh pa je državni prostorski načrt od Velenja do Slovenj Gradca že sprejet in je treba to cesto prav tako navezati na omenjeno traso. Sicer pa na ministrstvu poudarjajo, da je celoten projekt načrtovane ceste dobro pripravljen, strokovno preverjen in skladen z veljavno zakonodajo. »Zato ni razloga, da bi se postopek priprave DPN vračal v prejšnje faze ali se celo ustavil. DPN se bo nadaljeval v skladu z veljavno zakonodajo do sprejema uredbe na vladi, kar naj bi se zgodilo konec decembra,« so za Dnevnik pojasnili na MOP.

Najnovejša različica 3. razvojne osi

DARS

PODATKI

Šoštanj

priključek Velenje

OBČINA ŠOŠTANJ

OBČINA

VELENJE

OBČINA

ŠMARTNO

OB PAKI

Predor Podkraj

Predor Andraž

OBČINA

MOZIRJE

Predor Veliki vrh

Šmartno

ob Paki

Mozirje

Navezovalna cesta Podgora

SO Podgora

priključek Podgora

OBČINA

POLZELA

Pokrit vkop

OBČINA

BRASLOVČE

Braslovče

Polzela

priključek Parižlje

priključek Šentrupert

AC - A1

Celje

Ljubljana