Če smo se še pred nekaj leti spraševali, ali se nam bo iz nastale gospodarske situacije uspelo rešiti brez zunanje pomoči, se lahko zdaj pohvalimo z visokimi gospodarskimi rastmi, visoko rastjo izvoza in s stroški financiranja države, ki so med najnižjimi v Evropi. Slovenija se je še v letu  2013 soočala z rekordno visokimi stroški zadolževanja, ki so nekajkrat presegli magično mejo 7 odstotkov. Tri leta pozneje so nam tuji vlagatelji pripravljeni posoditi denar do pet let celo po negativnih obrestnih merah. Napredek konsolidacije javnih financ in sanacije bančnega sistema je viden tudi na relativnih stroških zadolževanja. Zahtevane donosnosti slovenskih 10-letnih državnih obveznic so v začetku letošnjega leta padle pod nivo španskih, pred nekaj tedni pa celo pod nivo italijanskih državnih obveznic, kar je glede na majhnost slovenskega obvezniškega trga izjemen uspeh.

Ugodna vrednotenja tečajev slovenskih delnic in vse boljša gospodarska slika se odražajo tudi na Ljubljanski borzi. Tečaji evropskih delnic so se letos znižali v povprečju za 9 odstotkov, medtem ko je slovenski delniški indeks v tem obdobju pridobil 4 odstotke (vsi izračuni upoštevajo izplačila dividend). Visoke donose so vlagatelji letos dosegli tudi s slovenskim državnim dolgom. Slovenska 20-letna obveznica je vlagateljem v letošnjem letu prinesla kar 13-odstotno donosnost.

Od skorajšnjega bankrota na stara pota slave je unikatna zgodba v evropskem prostoru. Hkrati pa je ena izmed zgodb na naši 25-letni samostojni poti. Ne glede na vse vrhove in padce, ki smo jih doživeli v vsem tem času, smo lahko nanjo izjemno ponosni.