Bratovševa ploščad, ki že kriči po prenovi, te tudi letos žal ne bo dočakala, je povedal predsednik sveta četrtne skupnosti Posavje Amir Crnojević. Zataknilo se je pri razdelitvi stroškov prenove ploščadi. Mestna občina Ljubljana bi namreč rada, da bi pri prenovi ploščadi finančno sodelovali tudi lastniki tamkajšnjih stanovanj in lastniki garaž, ki so pod ploščadjo. Občina je celo predlagala razdelitev stroškov, po kateri bi stanovalci in lastniki garaž prispevali 40 odstotkov denarja, preostanek pa bi pokrila občina.

Če bi predstavniki etažnih lastnikov pristali na takšno delitev stroškov, bi se prenova lahko začela še letos. Koliko bi stala, bo natančneje pokazala projektna dokumentacija za izvedbo, so pojasnili v občini.

Sodišče naj bi ugotovilo, kdo je lastnik česa

Crnojević je pojasnil, da bi strošek na stanovanje znašal med 300 in 400 evrov, odvisno od velikosti stanovanja. A kot je povedal predsednik sveta četrtne skupnosti, so predstavniki stanovalcev temu ostro nasprotovali, saj naj bi Mestna občina Ljubljana ne imela pravne podlage, da bi od etažnih lastnikov zahtevala, naj sodelujejo pri sofinanciranju sanacije. Občina je zdaj predlagala, naj etažni lastniki Bratovševe ploščadi enotno sprožijo postopke za določitev pripadajočih zemljišč k objektom, kar bi odgovorilo na vprašanje, katere površine spadajo kot skupna last k etažnim lastnikom in katere ne. A ker ti postopki trajajo, se prenova Bratovševe ploščadi ponovno zamika v negotovo prihodnost.

Ena od tamkajšnjih stanovalk Jana Učak dvomi o tem, ali bo sodišču lahko v doglednem času razrešilo vprašanje, kdo je lastnik česa. »Ko se je to sosesko gradilo, je bilo vse to družbena last in ni bila pomembna razdelitev, čigavo je kaj. Ploščad danes uporabljamo vsi stanovalci, a hkrati je kot javna površina dostopna tudi vsem drugim. Poleg tega je ploščad streha garažam, ki so v zasebni lasti,« je zmedo pojasnila Učakova, ki meni, da bo rešitev za ta problem treba poiskati zunaj običajnih okvirjev. Po njenem mnenju bi bilo za vse najlažje, če bi sanacijo prevzela občina. »Vsem bi moralo biti jasno, da dalj časa, ko se bo prenova odlašala, več bo treba popravljati,« je opozorila Učakova.

Ploščad je potrebna temeljite prenove

Pri prenovi Bratovševe ploščadi ne gre za vprašanje lepotnih popravkov, temveč je potrebna temeljite obnove. »V garaže zamaka s ploščadi, kar je vidno po vsej stropni površini. Po vsej površini stropne plošče garaž so počeni stiki in dilatacije med armiranobetonskimi stropnimi elementi,« je pojasnil Crnojević. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da je na ploščadi treba celovito obnoviti nosilne konstrukcije, tlak in komunalne vode.

V oddelku za ravnanje z nepremičninami pa so dodatno pojasnili, da bi pri prenovi sledili prvotni ureditvi ploščadi. Čeprav so se v preteklosti pojavljale pobude, da bi ploščad dodatno ozelenili, v oddelku za ravnanje z nepremičninami pravijo, da dodatnega zelenja ne bo, ker so bila korita z rastlinami eden od vzrokov za propadanje konstrukcije ploščadi. To je potrdila tudi Učakova, ki je pojasnila, da je kakšno korito stalo na odtoku in ker voda ni mogla pronicati skozi odtok, je enostavno našla drugo pot, s tem pa povzročila poškodbe.

Ravno zaradi zavedanja, kako resno je stanje na Bratovševi ploščadi, je svet četrtne skupnosti Posavje prenovo uvrstil na prvo mesto med prioritetnimi nalogami skupnosti. Crnojević je omenil, da lastniki 440 garaž pod ploščadjo prenovi ne nasprotujejo in da že zbirajo denar za prenovo ter opravljajo nujna vzdrževalna dela.