Spoznal sem ogromno izredno sposobnih, a skromnih ljudi, ki so me še dodatno presenetili, ker ne iščejo rešitev pri »državnih jaslih«, ampak znajo skupaj s svojimi sodelavci, s pravimi cilji, produkti in storitvami, prepričati trg in krojiti svoj razvoj in prihodnost.“

Kaj je po vašem mnenju ključno sporočilo gazel?

Z znanjem, inovativnostjo in vztrajnostjo gazele uspešno kljubujejo gospodarski krizi, ki zanje ni le izziv, ampak pravi poligon za njihove sveže ideje in drzne akcije. Gazele ne predstavljajo zgolj nadpovprečno prodornih, dinamičnih in uspešnih slovenskih podjetij, ampak nosijo sporočilo, da za dobre ideje ni meja in se da z njimi uspeti, ne le doma, ampak tudi na zahtevnih tujih trgih.“

Kako SPIRIT lahko ustvarja za zdrava hitro rastoča podjetja ustrezno podporno okolje?

Vsi skupaj se moramo naučiti prepoznati dobre projekte in jim nuditi močno podporo od začetka do konca, od ideje preko inovacije, do razvoja novih produktov in njihove implementacije v proizvodnjo ter na koncu njihovo prodajo oziroma uspešen nastop na trgih. Ne le naša agencija, ampak tudi podporno okolje, s svojimi storitvami pomaga z informacijami, povezavami, sofinanciranji projektov in še dolgo bi lahko našteval.

Seveda znamo in bi si tudi v agenciji želeli ponuditi še več, a se moramo omejiti na finančna sredstva, ki so nam na voljo za podporo podjetniškega okolja. Slovenska podjetja imajo pri vstopu na tuje trge na voljo vrsto storitev naše agencije, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja podjetij na tujih trgih, povečanje in geografska razpršitev izvoza. Vrsta storitev, ki so brezplačne, je namenjena slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ne glede na fazo mednarodnega poslovanja v kateri se nahajajo. Z njimi želimo podjetjem omogočiti kar najbolj učinkovit način širjenja poslovanja v tujino.“

Katere so najbolj pomembne storitve?

Izvozno okno z aktualnimi informacijami o 53 tujih trgih, individualno izvozno svetovanje, izobraževanje za mednarodno poslovanje, sofinanciranje tržnih raziskav in individualnih sejemskih nastopov, skupinska predstavitev slovenskih podjetij na tujih trgih bodisi v okviru gospodarskih delegacij, bodisi na mednarodnih sejmih v tujini. Zanimiva in predvsem dobrodošla je konkretna pomoč na tujem trgu s strani slovenskih poslovnih klubov v tujini, kjer smo letos prvič objavili tudi javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, s pomočjo katerega podjetja lahko spoznajo konkurenčne prednosti svojega podjetja in njegove potenciale za vstop na tuje trge ter oblikujejo strateški načrt za internacionalizacijo.

Pri privabljanju tujih neposrednih investicij izvajamo vrsto aktivnosti, povezanih z intenzivnim trženjem Slovenije kot lokacije za TNI ter privabljanjem dejavnosti z višjo dodano vrednostjo. Precejšen del naših aktivnosti pa je usmerjen k dvigu podjetniške kulture skozi promocijo na dogodkih, delavnicah in ne nazadnje najodmevnejšem srečanju inovativnih podjetij v okviru Slovenskega foruma inovacij, s čimer želimo čim bolj poudariti, da je podjetništvo gonilo razvoja in napredka celotne družbene skupnosti. Verjamem, da bomo Slovenijo s skupnimi močmi ponovno trdno umestili med inovativno napredne družbe in konkurirali naprednim gospodarstvom. To zmoremo in si tudi zaslužimo. Dokaz za to so prav slovenske gazele.“