Predmet javnega naročila je zagotoviti celovito izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti v dveh sklopih. Prvi sklop zajema izvedbo usposabljanja Kreiranje in preverjanje poslovnih idej za študente v obsegu 24 ur. V okviru tega sklopa želijo spodbuditi ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost pri študentih pri generiranju, preverjanju ustreznosti in realizaciji poslovnih idej in poslovnih modelov.

Drugi sklop pa zajema usposabljanja Priprava Inovativni pristopi podajanja vsebin in izvajanja aktivnosti za ciljno skupino študentov s področja pedagogike in vzgoje v obsegu 24 ur. V okviru tega sklopa želijo spodbuditi študente k uporabi inovativnih, v svetu že uveljavljenih metod, s katerimi se povečuje ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi v okviru njihove nadaljnje poklicen poti.

Vse aktivnosti po tem javnem naročilu morajo biti za udeležence brezplačne, program pa mora izvajalec izvesti z inovativnimi pristopi, prav tako mora biti prilagojen ciljni skupini študentov  in interaktivno zasnovan.

Skupna ocenjena vrednost javnega naročila znaša 76.320,00 EUR z vključenim DDV. Rok za oddajo ponudb je 25. oktober do 12. ure.