Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov, pojasnjujejo na SPS.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Javni razpis bo odprt do 5. decembra oziroma do porabe sredstev.

Slovenski podjetniški sklad je sicer letos odobril že 171 garancij za zavarovanje bančnih kreditov v višini 34,7 milijonov evrov. Od tega so odobrili 123 garancij za klasične kredite v višini 22,62 milijona evrov, trenutno pa ocenjujejo še 52 projektov, ki čaka na še približno 9 milijonov evrov. Za garancije za klasične kredite ostaja še 11,7 milijona evrov. Za tehnološko inovativne projekte pa je sklad letos odobril 48 garancij za bančne kredite v višini 12,14 milijona evrov.

Predvidoma novembra bo sklad znova ponudil tudi 5 milijonov evrov za enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita za mikro in mala podjetja, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita, je pojasnila Maja Tomanič Vidovič, direktorica sklada. Letos je tovrstno pomoč prejelo 212 mikro in malih podjetij.