Da nas ne ustavijo sporni žigi, vpisi, vizumi in dovoljenja

Težave pri prehodu meje tuje države zaradi žigov, vpisov, vizumov in dovoljenj v prvem potnem listu so dovolj tehten razlog, da na primer podjetnik zaprosi za drugi potni list, ki ga dobi najpozneje v dveh tednih. »Pridobitev drugega potnega lista je mogoča samo izjemoma, če ga državljan potrebuje zaradi opravljanja gospodarske, kulturne ali druge dejavnosti v tujini ali če za to obstaja drug upravičen razlog, kot so na primer težave pri prehodu meje države zaradi žigov, vpisov, vizumov in dovoljenj v prvem potnem listu,« je pojasnila Mirjana Gotal iz ministrstva za notranje zadeve. Evidence o poklicih imetnikov dveh potnih listov na MNZ ne vodijo.

Kako je videti podjetnikova raba dveh potnih listov, je slikovito opisal Dušan Olaj, direktor podjetja Duol, ki med svojo službeno potjo v Egiptu uporablja potni list, »v katerem ni iranske vize. Ko grem v Iran, pa ne smem pokazati tistega, v katerem imam izraelski žig. In potem moram paziti na azerbajdžansko vizo, da je ne pokažem Armencem in obratno«.

Ob vlogi za izdajo drugega potnega lista mora prosilec, ki prošnjo odda na upravni enoti, navesti razloge za izdajo in predložiti dokazilo o njihovem obstoju, kar pomeni, da mora vlogi za drugi potni list dodati dokazilo delodajalca, iz katerega izhaja, da svoje delo opravlja v tujini, služba pa mu nalaga obvezno potovanje v države z viznim režimom oziroma države Bližnjega vzhoda, kar velja pretežno za pilote, novinarje, poslovneže, delavce in druge. Pri tem mora oddati tudi svoj prvi potni list, v katerem je vstopni žig države, zaradi katere bi lahko potnik imel težave pri vstopu v drugo državo.


Ob upokojitvi mora drugi takoj na uničenje

Drugi potni list ni več veljaven z dnevom upokojitve imetnika ali z zamenjavo službe. Lastnik drugega potnega lista je tega po prenehanju razlogov za lastništvo, ne glede na datum njegove veljavnosti, dolžan poslati v uničenje najpozneje v 30 dneh, opozarjajo na MNZ. Sicer pa so največ vlog za izdajo drugega potnega lista prejeli lani, in sicer 312, nekaj manj – 290 – pa v prvem letu, torej leta 2011, ko je začela veljati sprememba zakona o potnih listinah. Leta 2012 so prejeli 239 prošenj za izdajo drugega potnega lista, leta 2013 pa 278. Letos so obravnavali 69 prošenj. Skupaj so na MNZ obravnavali 1188 prošenj, od tega 433 v Ljubljani, na Ptuju 68, v Mariboru 59, v Kranju pa 40.