Predvidevanja družbe A.T. Kearney temeljijo na njeni raziskavi Kako digitalna ekonomija poganja ustvarjanje delovnih mest v evropskih podatkovnih centrih, ki je bila izvedena v drugi polovici leta 2014 in je vključevala preko petdeset vodilnih IT managerjev iz držav EU. Samo v Nemčiji bo na tržišču podatkovnih centrov do leta 2020 ustvarjenih več kot 27.600 novih delovnih mest (z upoštevanjem 42.000 novih delovnih mest in ukinitvijo 14.400 delovnih mest), zaradi upokojitev pa se bo sprostilo do 18.000 delovnih mest. Vendar danes povpraševanje po strokovnjakih presega trenutne zmogljivosti. »Evropa, še posebej jugovzhodna, mora ukrepati takoj, sicer bo zamudila priložnosti na teh delovnih mestih,« pravi Marko Derča, vodja Strateške prakse informacijske tehnologije družbe A.T. Kearney v Vzhodni Evropi.

Trenutni položaj v državah jugovzhodne Evrope kaže na potrebo po izobraževanju novega kadra na področju informacijske tehnologije, specializiranega za področja podatkovnih centrov, saj se temu področju trenutno ne namenja dovolj pozornosti. V regiji je bilo v preteklih treh letih poleg nadgradnje že obstoječih podatkovnih centrov odprtih tudi več novih. Trend se bo tako nadaljeval tudi v prihodnje, s tem pa se bo povečala potreba po nadaljnjem razvoju tega področja.

»V družbi A.T Kearney menimo, da bo Evropa zaradi svoje stabilnosti in pravne pobude, ki jo med drugim določa evropska Uredba o varovanju podatkov, tudi v prihodnosti pomembna točka za storitve podatkovnih centrov. Februarja letos je družba Apple najavila, da bo vložila 1,7 milijarde EUR v izgradnjo dveh novih podatkovnih centrov v Evropi, ki ju bodo v celoti poganjali obnovljivi viri energije, ter tako ustvarila na stotine novih delovnih mest.« pojasnjuje Marko Derča.