Cilj programa je preko nasvetov in praktičnih znanj iz podjetništva ter novih poznanstev posameznikom pomagati pri njihovem vstopanju v svet posla in ustvarjanja, izboljšati njihovo strokovno podkovanost in okrepiti samozavest za iskanje zaposlitve ali jih opogumiti za uresničitev lastne podjetniške ideje, pojasnjujejo partnerji v projektu. To so družba BTC, Zavod RS za zaposlovanje in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Izobraževanje bo razdeljeno v 12 modulov, ki se bodo odvili v treh mesecih. Predavanja in delavnice v organizaciji predavateljev ljubljanske Ekonomske fakultete bodo potekala po tri ure na teden, na njih pa se bodo udeleženci seznanili z osnovnimi poslovnimi znanji in veščinami, kot so planiranje, računovodstvo, komuniciranje in marketing. Velik poudarek programa je tudi na mreženju, saj bodo udeležencem predstavljene različne institucije, na primer razvojni centri, podjetniški inkubatorji in start-up podjetja. 

»Znanje in sodelovanje sta pomembni vrednoti naše fakultete, projekt, kot je BTC Campus pa ti dve vrednoti uspešno povezuje in obenem predstavlja stičišče z gospodarstvom in gospodarstveniki. Diplomantom in študentom omogoča lažjo pot do zaposlitve, kot tudi približevanje potrebam in spremembam v gospodarstvu, ki zahtevajo od njih kakovostna znanja in kompetence. Podobnih projektov se lotevamo tudi na naši fakulteti saj mladim ponujajo unovčenje uporabnosti pridobljenega znanja in so obenem neformalni način pridobivanja novega. Pri tem opažam pomembno spremembo. Diplomantom uspe doseči pozitiven miselni preboj in so hkrati sposobni proaktivnega delovanja na negativne posledice brezposelnosti,« je v uvodnem nagovoru povedala dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Metka Tekavčič.

Mag. Damjan Kralj, član uprave in direktor za trženje in marketing družbe BTC, je ob pričetku letošnjega projektapovedal: »Ne moremo mimo podatkov Zavoda za zaposlovanje, da se danes približno 30.000 mladih do 30 let sooča s problemom brezposelnosti. Ta številka potrjuje smisel že tretjega izobraževalnega programa BTC Campus, ki pomeni prelomnico na karierni poti mladih diplomantov. Hkrati pomeni tudi dobrobit za družbo, saj ravno razvoj mladih izobražencev s podjetniško žilico in veščinami mreženja vodi v sodelovanje, to pa v sposobnost soočanja z izzivi prihodnosti. V preteklih dveh letih smo namreč bili priča uspešnim zgodbam. Na primer, samo v dveh preteklih CAMPUSIH se je po zaključku predavanj najmanj polovici udeležencev odprla možnost nove zaposlitve, od tega je večina diplomantov začela razvijati lasten podjetniški projekt.«