Skupni imenovalec letošnjih štipendistk je ljubezen do naravoslovja, dinamično delo in strast, da najdejo odgovore na zastavljena znanstvena vprašanja.
 

V znanosti 27-letna Zala Lenarčič, študentka Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in mlada raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, vidi razvoj, skozi katerega se gradi razumevanje. Fiziko razume kot področje, kjer se človek kot razmišljujoče in zvedavo bitje poskuša skozi abstraktnost približati naravi. V njenem s štipendijo nagrajenem delu, ki nosi naslov »Neravnovesne lastnosti Mottovih izolatorjev«, želi iz teoretičnega vidika razumeti, zakaj in na kakšnih časovnih skalah se lastnosti določenih materialov spremenijo pod vplivom močnega pulznega zunanjega električnega polja. O prejemu štipendije in prihodnjih načrtih je povedala: »Z dobljeno štipendijo si bom financirala obisk na tujem institutu. V prihodnjem obdobju, ko bom gradila na znanstveni zrelosti in se poskušala vpeti v znanstveno skupnost, so obiski in sodelovanja z izrednimi raziskovalci neprecenljiva in zelo prijetna izkušnja, ki navdihuje,« je povedala po podelitvi štipendij.
 

Naravoslovje je bilo od nekdaj blizu tudi 28-letni Maši Sinreih, ki se je za raziskovalno delo navdušila med študijem farmacije, poklic znanstvenice pa jo je prepričal z dinamičnostjo dela in venomer novimi izzivi. Njeno nagrajeno delo, ki ga pripravlja v okviru študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, nosi naslov »Študije metabolizma progesterona in vloga metabolitov pri raku endometrija in endometriozi«. Življenja brez laboratorija si trenutno ne zna predstavljati, saj želi raziskati dve ginekološki bolezni, razjasniti njun nastanek in razvoj ter najti nove možne tarče za zdravljene. Na tej poti ji bo pomagala tudi štipendija, ki ji pripisuje velik pomen: »Štipendija »Za ženske v znanosti« je zame ogromna čast in priznanje za moje dosedanje raziskovalno delo ter spodbuda, da nadaljujem v znanstvenih vodah. Obenem pa program omogoča, da svoje delo, predvsem pa delo naše skupine, predstavim širši javnosti in tako poudarim njegov pomen za družbo.«
 

Čeprav je sprva razmišljala o študiju prava in želela postati pravnica za družinske zadeve ter se boriti proti nasilju v družini in nad ženskami, je življenje 27-letno Špelo Špenko poneslo v znanstvene vode. Matematika v srednji šoli jo je navdihnila za študij matematike, od koder pot gradi kot mlada raziskovalka na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Naslov nagrajenega dela Špele Špenko, v okviru katerega raziskuje algebraične objekte, se glasi »Preoblikovane strukture asociativnih algeber«. Zanima jo, kako preoblikovanje določenih objektov vpliva na njihovo prvotno strukturo. Štipendija ji v tem pogledu pomeni, da bo lahko nadaljevala svoje prizadevanja v raziskovalnem svetu, hkrati pa je tudi zunanja potrditev za uspešno delo. Na dogodku je izpostavila: »Včasih je zunanja potrditev zelo dobrodošla. Kot tako sprejemam tudi nagrado. Ta bolj kot meni pripada (pri)srčnim ljudem okoli mene – mentorju, somentorjema in prijateljem, brez katerih koraki ne bi bili mogoči.«