»Prednosti našega načina dela nam priznava trg, ki ceni hitro in kakovostno pripravo projektov ter njihovo dosledno spoštovanje na gradbišču,« poudarja Andrej Ržišnik, direktor podjetja, ki zadnje leto sodeluje tudi pri obnovi Splošne bolnišnice Jesenice. »Sodelovanje strokovnjakov, ki so pri pripravi projekta in njegovi izpeljavi potrebni, zagotavlja odprt dialog, odgovornost vsakega od njih, vse to pa ob zavedanju, da so drug od drugega odvisni, torej je od vsakega od njih odvisna kakovostna izpeljava projekta, krepi tudi medsebojno zaupanje. Interdisciplinarno oziroma integralno sodelovanje je pogoj za kvalitetno oblikovanje prostora, tehnološko dovršenost objektov in trajnostno gradnjo,« poudarja Ržišnik.

K temu usmerjajo tudi študente različnih smeri, ki so si svojo kariero zastavili kot bodoče arhitekte in inženirje elektrotehnike, gradbeništva in strojništva. Zato so razpisali kadrovske štipendije za študente od vključno tretjega letnika arhitekture, elektrotehnike, gradbeništva in strojništva. Prijave sprejemajo do petka, 20. marca, preko obrazca na njihovi spletni strani.

Izbrane kandidate (10 študente arhitekture, tri študente elektrotehnike, štiri študente gradbeništva in tri študente strojništva) bodo 6. aprila povabili na natečajno nalogo , čemur bo sledila enodnevna delavnica, na kateri bodo spoznali podjetje in se seznanili z zahtevami natečajne naloge. Študenti bodo imeli za izdelavo naloge dva tedna časa, na temelju najboljše pa bodo 15. maja povabili šest študentov na 14-dnevno poletno prakso. Izmed njih bodo trem podelili kadrovske štipendije.

»S tem želimo sporočiti študentom, ki se pripravljajo za poklice v panogah, ki so aktualno v krizi, da vendarle obstajajo lepe perspektive za poklicno kariero. Ključ do nje je dovolj zgodnje vključevanje v praktično usposabljanje. Tudi zato, ker se vloge arhitektov in inženirjev v času trajnostne gradnje spreminjajo – investitorji danes pričakujejo od nas, da prevzemamo polno odgovornosti in da jih zastopamo od prvih konceptov, preko izgradnje do uporabe njihovih objektov. Tovrstne izkušnje fakultete težje posredujejo, enako velja za integralno delovanje različnih strokovnih profilov. Fakultete se tega dejstva dobro zavedajo, zato našo iniciativo pozdravljajo in aktivno podpirajo.« je povedal Andrej Ržišnik, direktor podjetja, ki je leto 2014 zaključilo s tremi milijoni evrov prihodkov, trenutno pa zaposluje 46.

Več o štipendijah in prijavnica: http://www.rzisnik-perc.si/zaposlitve/kadrovske-stipendije