Lahko povem, da temu takrat ni bilo tako, zato sem začel po internetu brati, kaj je poslovni model in kaj vse vključuje. Poleg prej naštetih naslovov jih poslovni model vsebuje še mnogo več. Od velikosti tržišča, kako hitro se bo produkt uveljavil na trgu, kateri so ključni faktorji uspeha produkta do analiz potencialnih kupcev, trenutne konkurence. Del, ki ga nisem najbolj razumel in ga je potrebno vključiti v poslovni model je kultura trga glede na produkt. V poslovnem modelu je potrebno vključiti opise potencialnih nadomestljivih tehnologij, izdelkov. Najpomembnejše in, kar zanima ljudi je kakšna bo cena produkta. Sledijo načrti za promocijo izdelka, kako bo produkt dostavljen do uporabnikov in načrt osebja in prostora proizvodnje.

Dve analizi, ki pa nista potrebni za prijavo na olimpijado, a sem jih vseeno vključil sta analizi SWOT in PEST. Prvič sem za ti dve analizi slišal od podjetnika, ki nam je na šoli predaval o podjetništvu. To sta okrajšavi za analize:

SWOT = Strengths (prednosti); Weaknesses (slabosti); Opportunities (priložnosti); Threats (grožnje)

PEST = Political factors(politični); Economic factors(ekonomski); Social factors (socialni); Technological factors(tehnološki)

Zgoraj sem opisal, kako približno izgleda poslovni model in, kako sem se ga lotil pisati sam. Seveda pa se lahko vključi še veliko različnih stvari.

Ko sem imel napisano prvo verzijo poslovnega modela, sem šel do prijateljice, ki študira ekonomijo in zato so bili njej poslovni modeli bližje kot meni. Že takoj na začetku se je nasmehnila, jaz sicer nisem vedel zakaj, a mi je kasneje obrazložila. Jaz sem bil navajen, da tekst opremim z različnimi barvami, kar pa definitivno ne pride v poštev pri poslovnem modelu. Piše s z navadno pisavo in s črno barvo. V roke ga primejo poslovneži, člani komisije tekmovanj, zato se spodobi, da je temu primerno urejen.

Na temo poslovnega modela pa želim navezati stavek iz svojih prejšnjih zapisov – pridobivanje izkušenj v mladih letih je zelo pomembno za podjetništvo. Poslovni model se obravnava najprej fakulteti, jaz pa sem že zdaj izkusil, kako je pisati poslovni model in verjamem, da to ne bo moj zadnji, ki ga bom napisal.