Na javno naročilo se je prijavil tudi konzorcij SŽ Potniški promet kot vodilni partner s partnerji JP LPP Ljubljana, JP Marprom Maribor, SŽ in Prometni inštitut. Slednji je v prijavi zapisal, da bi projekt izvedli za 4,76 milijona evrov, Agencija za promet pa za 6,97 milijona evrov. Konzorcij SAŽ Potniški promet se je na izbor pritožil, vendar pa je ministrstvo njegovo pritožbo 20. februarja v celoti zavrnilo.


Če bodo vsi postopki, torej skupaj s sklepom pritožbe neizbranega izvajalca, kmalu končani, je lahko »finančno zahtevnejši del projekta IJPP izveden do konca tega leta, izvajalec pa mora projekt v celoti izpeljati v 15 mesecih. V praksi to pomeni, da bi izvajali pilotne projekte, ki bodo testirali delovanje enotne vozovnice na posameznih območjih spomladi 2016,« so sporočili z infrastrukturnega ministrstva.


Novi projekti, nove zaposlitve


DKOM lahko v utemeljenih primerih rok podaljša za največ 15 delovnih dni, o čemer mora pred potekom roka obvestiti naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika. »O zahtevkih za revizijo, s katerimi se očitajo kršitve v postopku oddaje javnega naročila, ki se sofinancira iz evropskih sredstev, kar to javno naročilo tudi je, odloča DKOM prednostno,« poudarjajo na ministrstvu za infrastrukturo.


Po vsej državi  naj bi bila enotna vozovnica  v uporabi predvidoma od junija 2016. »Poletni meseci so za uvedbo tako kompleksnega sistema najbolj primerni, ker je takrat zaradi počitnic in dopustov manj voženj in manj potnikov,« so pojasnili na ministrstvu. V Četrti poti zdaj čakajo dokončno zeleno luč za izvedbo projekta. Po sedanjih izračunih naj bi s tem in še kakšnim večjim projektom v prihodnjih dveh letih zaposlili vsaj deset strokovnjakov, kar pomeni, da bo v letu 2016 to kranjsko podjetje, ki je nedavno zaokrožilo 25-letnico delovanja, zaposlovalo skoraj sto ljudi. 


Kot je pojasnila Nataša Kovačič, pomočnica direktorja, bodo najprej prerazporedili notranje vire. Že zdaj namreč zaposlujejo  40 razvojnih inženirjev, potrebno pa bo še dodatno zaposlovanje. »Uvajanje novih strokovnjakov je proces, ki traja od pol leta do enega leta, zato se je treba dobro pripraviti.« Z novimi sklenjenimi posli se bodo pričakovano povečali tudi prihodki. Četrta pot je lani ustvarila 3,72 milijona evrov, v letu 2015 pa bi jih lahko do 5,5 milijona evrov.


»Ves proces do podpisa pogodbe lahko po izkušnjah traja še nekaj mesecev. Žal je treba povedati, da trenutno z administrativnimi pravnimi ukrepi zadržujejo uvedbo IJPP in pravočasno črpanje  kohezijskih sredstev EU ravno tista javna prevozniška podjetja, ki so v preteklosti najraje govorila o pomembnosti čimprejšnje uvedbe IJPP,« meni  Boris Šolar, direktor Četrte poti. Zaradi dolgotrajnosti celotnega postopka sta imela oba prijavitelja precej stroškov, saj sta morala ves čas podaljševati bančne garancije. Tomaž Frelih, direktor razvoja strojne opreme,  je pojasnil, da se je njihova ekipa s projektom IJPP ukvarjala dobri dve leti. »Če bi sešteli vse stroške za odvetnike, revizije, bančne garancije, ohranjanje ekipe v pripravljenosti in v najboljši kondiciji, smo odšteli že nekaj sto tisoč evrov.«

Vse manj odvisni od bank


Podjetje iz leta v leto vztrajno zmanjšuje zadolženost do bank. Tako je odstotek zadolženosti lani znašal samo 20 odstotkov, medtem ko je bil še leta 2013 39-odstoten. »Enako ali za še več se bo odstotek zadolženosti zmanjšal tudi v letu 2015. S kreditom smo namreč kupili poslovne prostore, kjer trenutno delamo. Pomembno je, da  damo banki na mesec manj, kot bi dali za najem poslovnih prostorov,« pojasnjuje Nataša Kovačič.
Iščejo talente


Četrta pot je  tudi članica konzorcija, ki uvaja sistem elektronskih vozovnic za Hrvaške železnice.  V Srbiji, Makedoniji, BiH, Črni gori in na Hrvaškem že več let sodelujejo na področju prometa ter registracije delovnega časa in pristopne kontrole, naročniki pa so predvsem slovenska podjetja s predstavništvi v teh državah in multinacionalke. »Naš cilj  je, da začnemo sodelovati tudi na kadrovskem področju, torej da na te trge prodremo s produktom Kadris4,« je pojasnila Nataša Kovačič.


Četrta pot je 24. februarja sodelovala  na dogodku Povezujemo se!, ki so ga ob sodelovanju Dnevnika izpeljali Karierni centri Univerze v Ljubljani, saj menijo, da je prava pot, da potencialne nove sodelavce in talentirane mlade ljudi prepoznajo že med  njihovim  študijem. »IT in ITK sta že sama po sebi posebni področji, kjer brez odličnih strokovnjakov in  lastnega znanja težko uspešno posluješ na dolgi rok. Za naše podjetje je ključno, da gradimo lastni sistem upravljanja z znanjem, da strateško sledimo rasti podjetja in razvoju storitev in produktov.  Temu lahko z obstoječimi strokovnjaki nekaj časa uspešno slediš, vendar pa trg in trendi od nas zahtevajo, da smo inovativni, napredni, vedno boljši, in tukaj je sinergija med mladimi inženirji in izkušenimi strokovnjaki zelo pomembna,« je poudarila Nataša Kovačič.