Heroes of Troy je dinamična timska igra, ki je leta 2012 nastala na osnovi Prešernove pesnitve Krst pri Savici, za potrebe tujih trgov pa so jo prenesli na zgodbo iz grške mitologije. Prva izvedba Heroes of Troy v tujini je bila maja 2013 na Madžarskem, lani pa je svojo krstno izvedbo doživela tudi v Aziji. Udeleženci v manjših skupinah spremljajo in svetujejo Heleni in Parisu na poti v Trojo. Aktivna timska igra, ki zahteva odlično sodelovanje in razvija komunikacijo, zaupanje, strateško razmišljanje in prilagodljivost v timu, omogoča tudi spletno izvedbo, ki je leta 2014 povezala sodelujoče iz Kitajske, Brazilije, Amerike in Europe.

Podjetje TBA je z razvojem timskega dela in izvajanjem različnih timskih aktivnosti in na trgu prisotno že šest let. Usmerjeni so predvsem v strokovni razvoj timskega dela in ustvarjanje inovativnih, strateških timskih izkušenj, ki povezujejo in motivirajo zaposlene ter dvigujejo učinkovitost v organizacijah. S svojim pristopom nadgrajujejo timske programe, ki v Sloveniji v veliki meri še vedno temeljijo predvsem na zabavi in druženju, v tujini pa postajajo pomembni izobraževalni dogodki za zaposlene. Njihovi timski programi so problemsko naravnani, zasnova in izvajanje vseh dejavnosti temelji na jasno opredeljenih ciljih in viziji razvoja timskega dela v organizaciji ter upošteva strukturo in cilje konkretnih skupin in udeležencev. Timske programe izvajajo v sodelovanju s preizkušenimi partnerji, vodi pa jih ekipa certificiranih, strokovno usposobljenih trenerjev s področja timskega dela.