Nacionalno tekmovanje Start:up Slovenija je namenjeno podjetjem v zgodnji fazi rasti, ki ji pravimo tudi faza problem-rešitev, in so mlajša od 3 let. Rok za prijavo na tekmovanje je 20. marec. Prispele vloge bo ocenila strokovna investitorska komisija na osnovi spletne prijave in osebne predstavitve na DEMO dnevu.

Start:up šole za pripravo na DEMO dan bodo v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. S sodelovanjem na tekmovanju Start:up Slovenija podjetja lahko pridobijo do 40 točk od skupno 100 možnih v okviru razpisa P2 Slovenskega podjetniškega sklada, ki start-up podjetjem z inovativno idejo zagotavlja 54.000 evrov nepovratnih sredstev za razvoj produkta v obdobju dveh let.

Na razpis P2 se lahko prijavijo podjetja, ki so ustanovljena od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015, sicer pa je rok za prijavo razpis P2 21. april.

Slovenski podjetniški sklad pripravlja tudi dva produkta za pridobitev semenskega kapitala. Razpisa bosta objavljena kmalu, obljubljajo v skladu. Produkt SK75 bo inovativnim start-up podjetjem s potencialom globalne rasti omogočal pridobitev 75.000 evrov kapitala v obliki konvertibilnega posojila in bo namenjen hitrejšemu preverjanju in potrditvi ideje na trgu.

Produkt SK200 pa bo start-up podjetjem, ki že imajo potrditev na trgu, omogočal pridobitev 200.000 evrov kapitala v obliki javne lastniške investicije za uspešen začetek hitre globalne rasti. Oba produkta bosta povezana z intenzivnim mentorsko-izobraževalnim programov ter podporo inkubatorjev in tehnoloških parkov.