Upravljanje inovativnosti

Sivo deževno nedeljsko vreme sem si med drugim obarval z nekaj konceptualnega razmišljanja glede prihodnjih delo-za-naredit priložnosti. In kaj ugotovim? Rdeča nit vseh priložnosti, ki jih zasledujem, je potreba po sistematičnem upravljanju procesov inoviranja. Tole zveni zelo ne-vitko. Naj razložim v dveh odstavkih.

Inovacija je uporabna novost, katere koristnost se je potrdila na trgu (vir: imamidejo.si). Inovacija ne nastane v trenutku (tako nastane ideja ali invencija), temveč v nekem ozaveščenem in osmišljenem procesu. Večja je organizacija, bolj sistematično upravljanje inovativnosti potrebuje. To načeloma velja za vse. Več imamo ljudi, strojev, lokacij, zalog … bolj napredne sisteme njihovega obvladovanja potrebujemo.

Organizacije se zavedno ali nezavedno odločajo za hibernacijo (glej wiki), prilagajanje (si vedno korak zadaj) ali inoviranje nove/večje vrednosti. Slednje inoviranje se ne zgodi slučajno. Da skrajšam. Zamislimo si, da bi v organizaciji imeli nekoga, ki bi bil upravljalec inoviranja (Chief innovation officer/manager) z naslednjimi vlogami:

  • motivator in komunikator nadzorovanega eksperimentiranja, inoviranja

  • moderator poslovnih izzivov in generiranja idej

  • oskrbovalec obetavnih inovativnih modelov

  • organizator pridobivanja in deljenja znanja

  • detektor dobrih praks, ki jih širi po podjetju

Ena od metrik sistema inoviranja bi lahko bila povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v prihodnjih letih. To je lažje reči, kot narediti. Managerji in poslovni inovatorji si enostavno morajo zaupati. Zaupanje se krepi s komunikacijo, zato je priporočljivo, da proces in njegove rezultate sistematično ocenjujemo vsaj vsake tri mesce (primer google OKR).

Obstaja pa nekaj, kar vodstva ne bi smela početi, in nekaj, kar bi morala narediti. To dvoje obdelam v naslednjih dveh temah.

Stopnja investicijske zrelosti

Bistvo vitkega razvoja (vitkega inoviranja, pristopa delaj vitko, lean startupov) je v objektivizaciji ocenjevanja uspešnosti novih poslovnih modelov. Nove poslovne modele oz. njihove posamezne elemente potrjuje ali zavrača izključno trg (prednaročila, naročila, prodaje), nikoli vodstvo. Pika. Vodstvo lahko presoja le hitrost in kakovost nadzorovanege eksperimentiranja - inoviranja.

Vse pogosteje uporabljeno merilo uspešnosti inoviranja je devet-stopenjska lestvica investicijske zrelosti (v google vtipkajte Investment readiness level).

Izumiranje je odgovornost vodstva

Poznamo (1) izumiranje ratlinskih in živalskih vrst, pa tudi podjetij in dejavnosti, ter (2) izum-iranje, kot ustvarjanje izumov. Glede obeh skrajnosti, ki ju sam običajno ponazorim z (1) dinozavrom oz. (2) Baltazarjem, se odloča najvišje vodstvo. Pika. Vodstvo naj bi se odločalo izključno o ne/vpeljavi procesa inoviranja, ne pa o uspešnosti posameznih inovacij. Slednje, kot zapisano, potrjujejo izključno uporabniki oziroma trg.

Kaj pa poslovni inovatorji? Če čutite, da je inoviranje vaša strast, se ji posvetite. Če ne drugače, lahko to počnete v drugi organizaciji, v drugem okolju. Podjetni talenti so dobrodošli povsod.