V MI Elektroniki, gazeli osrednje Slovenije 2014, ki je sicer še vedno majhno podjetje, saj imajo trenutno manj kot 30 zaposlenih, širitvi proizvodnje ob njenem tehnološkem posodabljanju pa sledi tudi novo zaposlovanje. Ekipo 28 sodelavcev naj bi do konca tega leta okrepilo vsaj še pet sodelavcev. Leto 2014 so zaključili s 3,2 milijona evrov prihodkov, letos naj bi jih povečali še za petino, napoveduje direktor in lastnik Ignac Mertik. Potrebujejo predvsem elektroinženirje, smer elektronik. 

 

V Domelu, gazeli Gorenjske 2014, je zaposlenih 1070 delavcev, od tega v Sloveniji 980 in 90 na Kitajskem. Števila zaposlenih ne nameravajo povečevati. Letos bodo zaposlili okoli 30 novih sodelavcev zaradi naravne fluktuacije, strokovni kader bodo nadomeščali s svojimi štipendisti, proizvodne delavce pa bodo prilagajali glede na dinamiko naročil. »Zadnja leta nam uspeva z inovacijami in avtomatizacijo povečati produktivnost od 3 do 5 odstotkov na leto, kar pomeni, da moramo za več kot toliko povečati obseg prodaje, da lahko dodatno zaposlujemo,« je pojasnila direktorica dr. Jožica Rejec. Ker so razvojni dobavitelj, potrebujejo predvsem strokovni kader z univerzitetno izobrazbo iz smeri strojništva, elektrotehnike, mehatronike…
 

V Orodjarni Imenšek, gazeli dravsko-pomurske regije, kjer so še konec leta zaposlovali 23 ljudi, jih dela že 30. Letos bodo predvsem skrbeli za usposabljanje svojega mladega kadra, pojasnjuje direktor Matej Imenšek. Leto 2014 so zaključili s 3,25 milijona evrov prihodkov, letos pričakujejo 10-odstotno rast.