Vitka proizvodnja

Danes sem starejši osebi potreboval razložiti, kaj je to Lean Startup, pri čemer je sogovornik poznal in prakticiral vitko proizvodnjo (Lean Production).

Super ..., najprej sem ga prosil, naj mi razloži vitko proizvodnjo. Govorila sva o pretokih materiala, zalogah oziroma nezalogah, časih menjave orodij, drugačni organizaciji proizvodnje, bolj enostavnih procesih, obvladovanju izjem, večjih pristojnostih in odgovornostih proizvodnih delavcev, vizualizaciji, komunikaciji, pa tudi o čudnih pojmih in kraticah, ki mnogim ne povedo prav veliko. Če vas zanima njihov pomen, jih vtipkajte v google: kanban, kaizen, 5S, JIT, SMED (toliko sem si jih zapomnil).

Nato sem sogovornika prosil, naj mi po svojih besedah pove, zakaj je dobra vitka proizvodnja, kaj je njeno bistvo. Nekako tako mi je povedal: minimiziraš izgube, odstraniš balast, delaš na vrednosti za uporabnika. Uauu, ne bi si mogel želeti boljšega uvoda za razlago Lean Startupa.


 

Vitki razvoj

Sogovornika sem vprašal, kako poteka razvoj v njihovem podjetju. Nekaj je vedel, ne pa prav veliko. Razvoj pač podpira njihovo vitko proizvodnjo, kako pa poteka sam razvoj, ni vedel natančno. Evo, mu rečem, imamo klasični razvoj in imamo vitki razvoj. Razlika med njima je približno taka, kot razlika med klasično proizvodnjo in vitko proizvodnjo. Sogovornik je takoj dojel bistvo. Vitki razvoj je precej drugačen od klasičnega. Razultati na koncu so lahko približno enaki, dosežena učinkovitost pa se bistveno razlikuje.

Lean Startup bi zato lahko lahko približno enačili z logiko vitkega razvoja. Lean Startup je razvoj/iskanje poslovnih modelov, ki bi bili uspešni na trgu. Ne gre za klasičen razvoj izdelkov ali storitev, gre za razvoj celovitih poslovnih modelov, s katerimi nastopiš na trgu.

Tako kot Lean Production ima tudi Lean Startup nekaj načel, orodij, metod, kratic. Prvo verzijo poslovnega modela narediš, kar se da hitro. Prva verzija je polna predpostavk, ki jih moraš čim hitreje preveriti neposredno pri strankah oziroma na trgu. Ko s hitrimi iteracijami uspešno ujameš problem in rešitev ter produkt in trg, je “razvoj” zaključen in poslovni model gre v “proizvodnjo”. Vse jasno :-)

Koristi vitkega pristopa k razvoju so sorodne, kot pri vitki proizvodnji: delaš na vrednosti za uporabnika in minimiziraš izgube v procesu razvoja. General Electric ima z letošnjim letom že 5.000 usposobljenih “vitkih razvojnikov”, ki razvoj izvajajo samo še na Lean Startup način. GE je podal javno izjavo, da je njihov razvojni proces sedaj pol krajši in pol cenejši.


 

Vitka prodaja

Nakar sem se spomnil sogovornika vprašati še glede vitkosti njihove prodaje. Tu res ni vedel kaj dosti povedati. Verjetno je vitka, ali pa tudi ne.

Sam sem se ob tem spomnil posebne prodajne tehnike, ki sem jo spoznal pred mnogimi leti. Tehnika se imenuje SPIN prodaja. Sestavljajo jo štiri vrste vprašanj: situacijska vprašanja, problemska vprašanja, implikativna vprašanja (posledice problemov), nagradna vprašanja (kaj bom imel jaz/kupec od nakupa). Podobno kot pri vitki proizvodnji ali vitkem razvoju se osredotoča na reševanje problemov strank. Če ne rešiš problema, potem to, kar delaš, nima vrednosti in ne bo plačano. Vitkost SPIN prodaje je, da ne “bluziš”.

Še današnja zaključna misel: delaj vitko proizvodnjo, vitki razvoj in vitko prodajo. Pa tudi vitko računovodstvo, vitke finance, vitek razvoj kadrov … Vitkost je v iskanju vrednosti za odjemalca in v odstranjevanju balasta, kot je na začetku razložil moj sogovornik.