Vizualizirati, skomunicirati in zaupati, to je naloga kapitanov

Zjutraj se z Matejem oglasiva na upravi precej velikega mednarodnega podjetja. Zaslužno je bilo priporočilo Igorja, da bi mogoče lahko pomagala “speljati spremembe v firmi, ki potrebuje spremembe”. Poskušava razumeti njihovo res težko situacijo. Brez jasne vizije in jasno izražene ambicije po razvoju ne bo šlo.

Na vse hitrejše spremembe na trgu se povprečna podjetja odzivajo s prilagajanjem (žal so s tem pristopom vedno korak zadaj), zelo uspešna podjetja pa z inoviranjem (edino zagotovilo trajnega uspeha). Ob tem sem se spomnil na dve precej različni izkušnji v dveh velikih podjetjih, v katerih sem delal v preteklosti, in sta takrat imeli velike probleme. Direktor prvega podjetja je v reševanje lastniškega problema angažiral le peščico sodelavcev, ki so mu pri tem lahko pomagali, vsem ostalim pa zapovedal, da se moramo ukvarjati izključno s trgom, strankami in razvojem. Zgodba se je takrat srečno končala. Uprava drugega podjetja je bistveno manj spretno v finančno prestrukturiranje podjetja potegnila celotno širše vodstvo in bolj ko ne zaustavila razvoj. Podjetnost je v nekaj letih izginila. Povrniti izgubljeno podjetnost pa je velik “kulturni” problem.

Upajmo, da bo vodstvo obiskane družbe omogočilo, da bodo številni timi v prihodnje naredili nepredstavljivo veliko napredka, le vedeti morajo, zakaj in kam naj se premaknejo. Ljudje smo namreč največje posamezne spremenljivke v poslovanju, žal pa velikokrat potrebujemo kapitana.

Slovenijo delaj vitko

Delaj vitko verjetno že poznate. To ni le knjiga. S širokim krogom podpornikov želimo vzpostaviti standard Delaj vitko, nacionalni standard Delaj vitko. Osnovna načela, npr. če nikomur ne rešuješ problema, potem to, kar počenjaš, nima vrednosti, želimo vpeljati v skoraj vse segmente slovenske družbe.

Zgodaj popoldan smo se z Alexisom, Tanjo, Janezom in Borutom dobili v posebni sobi Delaj vitko v Tehnološkem parku Brdo na delovnem sestanku, kjer smo ozavestili specifične situacije, probleme in potrebe devetih segmentov uporabnikov/praktikov standarda Delaj vitko. To so učenci, dijaki, študenti, javni uslužbenci, managerji, inovatorji, socialni podjetniki, znanstveniki in mentorji-izobraževalci. Izhodiščno vprašanje za vse njih je enostavno. Kaj lahko jaz naredim in kako lahko to naredim, da bo moje delo predstavljalo več vrednosti za družbo. Prav vsak lahko dela vitko (brez balasta), “zašpehano”, ali pa sploh ne dela nič (vrednosti).

Naš namen je, da spodbude in dobre prakse devetih segmentov uporabnikov uredimo v enem skupnem zvezku in ga distribuiramo v slovenska gospodinjstva. Če ga bosta domov prinesla starša, bosta svojim otrokom lahko pokazala “otroške” verzije vitkega dela, če ga bodo domov prinesli otroci (podjetniški krožki), bodo ti svojim staršem pokazali “odrasle” verzije vitkega dela. Vsi smo namreč na istem čolnu, v isti državi. Pomagajmo si vendar razumeti, kaj nas bo potegnilo iz krize. Ne razdeljevanje, pač pa vitko ustvarjanje več nove vrednosti.

Tim kot ključni vzvod podjetniškega uspeha

Pozno popoldan sem se še petič, zadnjič uradno srečal z izjemno generacijo letošnje prve MP šole (Mladi podjetnik). Občutek, da sem jim na njihovih primerih uspel pokazati vitko podjetništvo, je res dober. Večina njih se je v mojih očeh spremenila. Spregledali so poti in stran poti podjetništva.

Danes smo najprej naredili refleksijo na pretekle tedne. Ozaveščanje preteklih izkušenj je namreč zelo dobra tehnika učenja. Osrednji čas smo namenili ključnim vzvodom podjetniškega uspeha - to je običajno tim. Vmes smo obdelali napredke na projektih.

Glede na predhodne skupine so v tem času na svojih projektih delali vsaj trikrat več ur. Nekateri so morali opustiti svoje izhodiščne ideje (problemi, ki so jih mislili reševati, ne obstajajo), nekateri pa so jih že bistveno spremenili. Spoznali so, da je hitrost učenja ključna določljivka uspeha vsake nove podjetniške ideje. Vsaj upam, da so.

Petra, Urša in Urška, Andro, Boris, Branko, Gregor, Janez, Jernej, Jure, Klemen, Marcel, Žiga in Marko-David, hvala vam za tvorno, iskrivo in iskreno so-delovanje. Bili ste super v medsebojni pomoči.