V tem letu so podjetja zabeležila tudi najvišjo raven zaposlovanja, saj so med letoma 2006 in 2011 zaposlila kar 2181 novih sodelavcev, medtem ko se je zaposlovanje v letih 2012 in 2013 nekoliko umirilo. Tako so podjetja s seznama 100 najhitreje rastočih podjetij Gorenjske za leto 2014 zaposlila 1302 človeka, podjetja s seznama v letu 2013 pa 1500.

Zanimivo je, da so gorenjske gazele pri financiranju iz leta v leto nekoliko bolj previdne, saj so imele na primer leta 2011 med vsemi šestimi regijami najvišji delež lastniškega kapitala v strukturi financiranja, in sicer 50-odstotni. Ta se je v letu 2012 dvignil na 52 odstotkov, leto pozneje pa na 56 odstotkov.

Razveseljujoča je tudi višina povprečne dodane vrednosti najhitreje rastočih podjetij Gorenjske, ki znaša 44.384 evrov, kar je občutno nad slovenskim povprečjem (39.049 evrov). Vse skupaj vpliva tudi na kazalnik verjetnosti preživetja teh podjetij, ki znaša 80 (najvišja vrednost je 100), medtem ko znaša kazalnik verjetnosti preživetja za regijsko gospodarstvo samo 53.