Projekt ARTEMIDA (Advanced Regional Translation of Excellence into Medical Inovations for Delayded Aging) načrtuje ustanovitev Centra odličnosti za translacijsko medicino, ki bo koordiniral in razvijal raziskovalno-inovacijsko dejavnost v srednji in jugo-vzhodni Evropi ter tako prispeval k izboljšanju zdravstvenega stanja in k ekonomski blaginji več kot sto milijonov prebivalcev tega dela Evrope. V Konzorciju projekta ARTEMIDA je prijaviteljica Univerza v Ljubljani, v okviru katere sodelujejo članice Univerze v Ljubljani, in sicer Medicinska fakulteta kot koordinator projekta, Fakulteta za farmacijo, Biotehniška fakulteta in Filozofska fakulteta s slovenskimi partnerji. Tako v projektu sodelujejo še Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo ter podjetja Acies Bio, Vizera, Pristop, MG-SOFT in MESI. Ta slovenski konzorcij je v Teaming projektu ARTEMIDA povezan z raziskovalnima ustanovama Karolinska Institutet iz Stockholma in The European Molecular Biology Laboratory – The European Bioinformatics Institute iz Heidelberga.

"Center odličnosti za translacijsko medicino bo usmeril svoje aktivnosti v razvoj novih oblik prepoznave in zdravljenja bolezni (starostne bolezni živčevja, sladkorna bolezen in rak), ki preprečujejo zdravo staranje ter polno telesno in duševno aktivnost v zrelih letih. Konzorcij mora v letu dni pripraviti poslovni načrt za predlagani Center odličnosti za translacijsko medicino, ki bo v primeru financiranja v drugi fazi do leta 2020 zgradil evropsko mrežo raziskovalno-inovacijskih ustanov na področju translacijske medicine pod mentorstvom svetovno priznanih ustanov Karolinska inštituta s Švedske in EMBL - Evropskega inštituta za bioinformatiko s sedežem v Nemčiji in v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami, raziskovalnimi inštituti in razvojno-inovacijsko usmerjenimi podjetji iz 25-tih evropskih držav, od katerih smo prejeli pisma podpore," projekt opisujejo v Univerzi v Ljubljani. 

Univerza na Primorskem pa se je povezala z inštitutom »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut«, ki bo v projektu InnoRenew CoE deloval kot mentorska institucija, sicer pa sodeluje še sedem slovenskih partnerjev: Univerza v Mariboru, Zavod za zaščito kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije, pojasnjujejo v Univerzi na Primorskem.