Po uvodnih nagovorih bosta Matej Skočir, vodja sektorja za internacionalizacijo in tuje neposredne investicije pri Spiritu, in Gregor Šurc, vodja gospodarskega urada v Milanu, predstavila izvedbo gospodarskih delegacij in elektronsko platformo za "matchmaking", nato pa bo sledila še predstavitev partnerskih paketov za podjetja. 

Pomen svetovne razstave, ki se bo v Milanu odvijala med 1. majem in 31. oktobrom, je za Slovenijo še toliko večji, saj bo dogajanje prvič v zgodovini svetovnih razstav postavljeno v njeno neposredno bližino, poudarjajo v Spiritu. Italija je tudi prva po obisku turistov v Sloveniji, druga najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije in tretji največji tuji vlagatelj v Sloveniji.

Namen predstavitve Slovenije na svetovni razstavi bo krepitev prepoznavnosti državne znamke I feel SLOVEnia in večanje ugleda Slovenije ter krepitev prepoznavnosti Slovenije kot zelene turistične destinacije, usmerjene v trajnostni turizem. Ker ima svetovna razstava velik pomen predvsem s poslovnega in tržnega vidika, bo priložnost tudi za promocijo slovenskega gospodarstva in slovenskih izvoznikov v Italijo, predvsem s področij, ki so inovativno naravnana, dodajajo v Spiritu.