»Vsak posluh lokalne oblasti do predlogov gospodarstvenikov je zaželen, če ne celo zelo pričakovan. In tudi vsak vpliv na ministrstva za lokalna podjetja je dober. Naše podjetje se na ministrstva s predlogi sicer ne obrača, saj za to enostavno nimamo časa, ker opravljamo svoj posel in prodajamo rešitve na trgu. Ker precejšen delež storitev izvajamo na področju Mestne občine Novo mesto, prav tako pa zaposlujemo lepo število občanov te občine, pričakujemo, da smo na nek način vpeti delovanje in predvsem v razvojne usmeritve občine. Zato si želimo, da izzive, pri katerih smo strokovnjaki, rešujemo skupaj. Znanja v občini je zagotovo dovolj, potrebno ga je le pravilno poiskati in povezati,« poudarja Gaberc.

Za letos v Mikrografiji načrtujejo nekaj odstotno rast, predvsem zaradi projektov, ki so se iz preteklega leta prestavili na letos in zaradi vertikalnega povezovanja z drugimi podjetji, kar naj bi jim zagotavljalo nudenje izboljšanih in inovativnih rešitev.

Podjetje vztrajno znižuje zadolženost, ki znaša okoli 43 odstotkov, kar je skoraj 10 odstotkov pod siceršnjim povprečjem pri gazelah, vzporedno pa povečuje število zaposlenih. Ekipa Mikrografije šteje trenutno 63 ljudi. Zadnja leta konstantno spreminjajo strukturo zaposlenih, pri čemer narašča odstotek IT strokovnjakov. »Tako s storitvami dosegamo višjo dodano vrednost, kar je cilj vsakega gospodarstvenika,« poudarja Gaberc.

Če je bil največji Mikrografijin projekt leta 2013 obdelava listin zemljiškega katastra, tako velikega projektu v 2014 niso imeli, so pa razširili nabor rešite obvladovanja dokumentov na področju zavarovalništva in javne uprave. Posebej veliko energije so usmerili v rešitve vezane za e-račun. »Sedaj dnevno pridobivamo preko 10 novih naročnikov in tega trenda na področju ravnanja z dokumenti do sedaj nismo bili vajeni,« opisuje hitro rast direktor.

Do sedaj sicer z lokalno oblastjo niso prav veliko sodelovali, si pa sodelovanja želijo v prihodnje, saj med drugim načrtujejo selitev. »Planiramo izgradnjo ali nakup nove poslovne zgradbe in tedaj se bodo zagotovo obrnili tudi na občino, da nam pomaga, da to čim prej realiziramo. Delo občine in župana in drugih v državni upravi je, da za podjetja in občane ustvarjajo okolje, ki bo omogočalo dobre rezultate in napredovanje tako posameznikov kot seveda posledično tudi občine.«