Uvodni pogovor je bil zelo prijeten, saj je tudi sama prepričana v našo metodo dela, vendar me je med sestankom presenetila z vprašanjem: »Veš Nina, zadnjič sem srečala sosedo, ki me je vprašala, zakaj se odločiti za zgodnje učenje angleščine, saj 3-mesečni otroci sploh še ne govorijo, in kaj pomeni naravno učenje angleščine. Mislim, da ljudje še niso povsem prepričani v našo metodo dela.« Na to vprašanje sem odgovorila že neštetokrat, vendar tako kot pri učenju v zgodnjih letih, lahko miselnost ljudi spremenimo le s potrpežljivostjo in ponavljanjem. Sicer pa me veseli, da je tovrstnih vprašanj iz leta v leto manj, saj ljudje počasi že razumejo našo metodo učenja, čeprav potrebujejo navadno še kakšno potrditev zadovoljnih staršev, čigar otrok že obiskuje naše tečaje, da ta res deluje.

Naša metoda učenja temelji na raziskavah skupine Helen Doron, ki so pokazale, da učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu pripomore k temu, da se otrok mentalno bolj razvije, saj takšno učenje povzroča nastanek sinaps ali povezav v možganih, ki trajno vplivajo na inteligenco otroka. Pomemben podatek je, da se te možganske povezave lahko tvorijo le do šestega leta starosti, ravno zato je zelo priporočljiv zgodnji pričetek učenja. Dojenček ima naravni nagon za učenje in je še posebno dojemljiv za sprejemanje novih informacij, saj mu to omogoča preživetje. Vzporedno z maternim jezikom se tako lahko nauči katerega koli jezika, če mu je dovolj sistematično izpostavljen. Tako se otroci povsem naravno soočajo z dvema in več jeziki, kar pa jim v prihodnje koristi tudi pri hitrejšem osvajanju novih znanj. Otroci in dojenčki v učnem centru angleščine Helen Doron so torej tujemu jeziku izpostavljeni tako kot maternemu, še preden se jim razvijejo organi govora, in temu pravimo naravni način učenja. Tako otroci iz okolice srkajo zvoke in besede, ki jih kasneje lahko povežejo s pomenom. Besede, ki se jih naučijo v zgodnjem otroštvu, pa se ohranijo v njihovem trajnem spominu.

Strokovnjaki so mnenja, da je strah pred tem, da bi bil otrok prehitro izpostavljen tujemu jeziku, povsem odveč. Primeri večjezičnih družin so dokaz, da se otrok v zelo zgodnjem otroštvu povsem naravno sooča z dvema in več jeziki. Izkušnje pa potrjujejo, da imajo tovrstni otroci bolje razvit občutek za melodiko tujega jezika in tako tudi v kasnejših letih lažje ter hitreje osvajajo novo znanje, tako v besednem kot nebesednem izražanju.

hd_urice.jpg

Otroci se z našimi tečaji učijo zelo hitro in uporabljajo pravilno izgovorjavo, z večletnim obiskovanjem naših tečajev pa kmalu dosežejo tekoče znanje angleščine. Upam si trditi, da je prav učinkovitost tista, po kateri se razlikujemo od ostalih. Da pa se starši lahko prepričajo na lastne oči, jih vselej vabimo, da nas obiščejo v njim najbližjem centru Helen Doron, kjer se lahko udeležijo brezplačne predstavitvene urice.

Takšnih in podobnih vprašanj sem v zadnjih letih imela že ogromno in glede na izkušnje lahko potrdim stereotip, da smo Slovenci resnično zaprti narod. Najprej mora preteči nekaj časa in seveda je najprej sosed tisti, ki mora preizkusiti, če zadeva res deluje. Potem, ko pa še on potrdi, da je nekaj dobro, šele takrat smo pripravljeni prisluhniti in mogoče sprejeti kakšno spremembo, sploh v načinu razmišljanja, ki so nam ga privzgojili naši ljubi starši. Šolski sistem naj bi bil tisti, iz katerega črpamo znanje, vse kar ne sodi v ta okvir, pa je obsojeno na trdi boj, ki je včasih spominjal celo na boj z mlini na veter. Vendar so rezultati in zadovoljni starši pripomogli k temu, da sem danes resnično ponosna na to, da vse več ljudi sprejema tudi ta drugačni način učenja. Naša metoda je navsezadnje prepričala že starše 875 otrok, ki danes obiskujejo naše centre po Sloveniji.

Dan je tako minil prehitro, poln sestankov, usklajevanj in pogajanj. Domov pa sem se vrnila zadovoljna nad ugotovitvijo, da se miselnost glede naše metode učenja res spreminja… počasi, a se spreminja.