Veliko zanimivega si imamo namreč povedati. Pokrivamo res širok spekter dejavnosti in že nekaj časa ugotavljamo, da lahko z vzpostavljeno mrežo prostovoljskih organizacij in programov, z različnimi izkušnjami, ki jih pri delu pridobimo, rešimo skoraj vsak problem, s katerim se ljudje na nas obračajo. Še posebej je to opazno pri delu Prostovoljskega servisa, ko ljudje s kompleksnimi težavami pri nas prosijo za prostovoljsko ali tudi strokovno pomoč. Večino lahko povežemo z ustrezno organizacijo, ki se s podobnim, kot je njihova težava ukvarja, če tega ni, se reševanja lotimo sami. Največkrat že obstaja kakšne vrste pomoč, le povezati je vse skupaj potrebno. To vidim kot asistenco državi, saj gre navadno za ljudi, ki so že iskali pomoč v državnih in drugih institucijah in so izčrpali vse možnosti, če so jih sploh imeli. Res je veliko ljudi, ki se v sistemu ne znajdejo, pa ni nujno problem v njih, sistem je prekompliciran in nepovezan. Mreža prostovoljskih organizacij je lahko zelo učinkovita, je pa v to povezovanje vloženega ogromno truda.

Nenavadno malo nas je, saj je kar nekaj sodelavcev ali njihovih otok zbolelo. Vseh skupaj je na Slovenski filantropiji zaposlenih 30 ljudi. Alja kar naprej zapušča sestanek in gre reševati težave klicateljev.

Preštejemo se za naslednji teden, ugotavljamo, da se bo leto prezgodaj končalo, je še veliko za postoriti pred koncem. Tik pred prazniki smo določili načrtovalni dan za Program Migracije. Razdelimo dežurstva med prazničnimi dnevi. K nam lahko pridejo uporabniki vsak delovni dan v letu.

filantropija1.jpg

S prostovoljsko ekipo, to so zaposleni, ki delajo na programu Prostovoljstvo nameravamo dokončati planiranje, še prej z Alenko, Marino in Aido razmislimo, kako v naslednjem letu z razdeljevanjem finančnih pomoči. Že nekaj let za naše uporabnike Ambulante za osebe brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja in za migrante pridobivamo donacije, večinoma s strani osebnih donatorjev. Le njim gre zahvala, da lahko rešimo marsikatero stisko, ali s plačilom položnic, ali s podporo pri šolanju. Velikokrat gre za res osnovne življenjske potrebe, kot je denar za hrano. Imamo dve komisiji, eno za uporabnike Ambulante in eno za uporabnike programa Migracije. Želimo biti kar najbolj učinkoviti, zato razmislimo, ali potrebujemo kakšno boljšo rešitev, saj komisiji delata na podlagi pravilnikov. Zaenkrat ostajamo pri taki obravnavi, dogovorimo se le, da ustvarimo enotno bazo prejemnikov pomoči in se v primerih, ko ni povsem jasno, katera komisija naj obravnava primer, stokovne delavke pred tem slišijo. Bistveno je, da smo hitri, kajti, ko pride človek k nam s težavo, potrebuje hitro asistenco.

Meta iz naše delavnice v Murski Soboti naroča Hotimirje. Prišlo je novo naročilo. Super! Imamo razlog za navdušenje. Gre za bralnike, blazine z nosilcem za knjige, imamo tudi različico za tablične računalnike, ki se prilagajajo poziciji branja in jih že prodajamo v Mladinski knjigi in seveda preko naše spletne trgovine. Ne vemo, kako gre prodaja Lutk na Pošti. Smo se potrudili in naredili tudi predstavitvene letake pa žal z njimi nismo uspeli realizirati dogovora, da jih že v decembru vključijo v svoje poslovalnice. S Pošto imamo še nekaj skupnih načrtov, kako razširiti sodelovanje. Upam, da bomo pri njihovi realizaciji učinkovitejši, kot doslej.

Nujno je, da nismo odvisni le od enega vira financiranja, tudi zato razvijamo podjetniško dejavnost. Danes zvečer bo prispevek o naših izdelkih v oddaji Prava ideja. Nadejamo se dobremu odzivu. Verjamem v to kar delamo, ovira je le čas. Zdi se mi, da malce zamujamo pri izdelavi novih prototipov lutk, za katere smo se dogovorili na zadnjem srečanju Reinovatorja. Moj načrt je bil, da zadevo predstavimo potencialnim naročnikom še v tem letu, zdaj sem pa izvedela, da je oblikovalka zbolela in zaenkrat nimam ideje, kako pospešiti proces. Verjetno bo to delo za prvi teden januarja.

Nadaljujemo s planiranjem. V naslednjem letu načrtujemo izdajo Priročnika za mentorje prostovoljstva na šolah. Razmišljamo o najboljšem terminu za izdajo. Zaznavamo manjko tovrstnih vsebin za šole in sodelavka Alja je že čez poletje pripravila vsebine. Stvar je v zaključni fazi oblikovanja in pogovarjamo se o nakladi. Spomnim se mojega zadnjega čtiva: Delaj vitko in uspešnega načina, kako je avtor te knjige testiral dejanski interes kupcev. Odločimo se, da pošljemo najavo knjige s kazalom in uvodom našim ciljnim kupcem, da vidimo, ali bodo pripravljeni knjigo kupiti. Z dogovorjenim smo zadovoljni, na ta način se bomo lažje odločili o nakladi. Res se je potrebno stalno učiti.

S cmokom v grlu razmišljam, da bo čez štirinajst dni že januar in leto 2015. Zdi se mi, da že dolgo ni bilo take negotovosti pri našem delu, kot je to letos. Niti razpis FIHO, na katerem kandidiramo za sofinanciranje naših humanitarnih programov se še ni iztekel, javni razpis za socialno varstvene programe je objavljen teden dni in rezultati bodo verjetno najprej marca ali aprila. Tako pričakovanih sredstev EU iz nove finančne perspektive v Sloveniji še vedno ne moremo črpati. Priganjam računovodjo, da opravimo s knjiženjem vseh stroškov v letošnjem letu, naslednji teden se dobimo. Meri, poslovna sekretarka, brez katere se zdi , da naš proces dela sploh ne bi mogel teči, ima dela čez glavo.

Zajamem sapo in si rečem: POGUMNO. Negotovost je naša največja stalnica in se že dobro poznava, kar šteje je le dobro delo in veliko poguma.