Prva zmagovalna ekipa, ki se je uvrstila v socialno podjetniški inkubator, je mlada družina, ki je v zadnjem mesecu razvijala svojo idejo v Šoli podjetništva z družbenim učinkom. Marija Magdalena Szmatula Černe je mlada mamica iz Poljske, ki že več let živi v Sloveniji. S partnerjem Joštom imata malo hčerko Kalino, ki je glavna pobudnica njune podjetniške ideje - MiMiCe. MiMiCe so unikatne igrače za otroke iz recikliranega materiala. Igrače ustvarjajo pridne roke šivilj iz ranljivih skupin (invalidi, migranti, težje zaposljivi).

Od prvotne ideje, ko sta za svojo hčerko začela izdelovati igrače iz recikliranega materiala, sta sedaj, po enomesečnem obiskovanju Ferfl podjetniške šole, navdušena nad širitvijo posla. Poleg šivanja MiMiC pripravljata tudi knjige, kjer bodo junaki - MiMiCe - skozi učno pomoč reševali različne probleme. V prihodnosti pa želijo zgodbo povezovati tudi z risanko o MiMiCah. “Na začetku sva razmišljala samo o šivanju MiMiC, ob močnem podpornem okolju Ferfla, v katerem delujeva v zadnjih mesecih, pa sva dobila ogromno novih idej in zagona za razširitev zgodbe. Naredila sva tudi raziskave na terenu, kjer nas je zanimalo, kaj si starši želijo za svoje otroke.” je povedala Marija Magdalena, ki že načrtuje širitev blagovne znamke tudi v tujino.

DŠKATLA je ideja, ki poleg MiMiC najbolj prepričala strokovno žirijo. Pobudnika ideje Mateja in Primož Dubovšek sta skozi sodelovanje v Ferflu spoznala, da lahko idejo razvijeta in da je zanimiva tako za potrošnike kot tudi za strokovnjake iz področja podjetništva. Gre namreč za naročniško škatlo, ki enkrat mesečno prispe na dom družine, v njej pa se skrivajo različni namigi za kvalitetno preživljanje prostega časa. V prihodnosti bosta svojo idejo razvijala v prostorih Socialno podjetniškega inkubatorja, ki je del Ferfl nagrade. Tam se bosta izpilila produkt in se lotila izdelave spletne strani ter trženja. Produkte bosta redno prilagajala potrebam in trendom trga.

Led je sicer prebila predstavnica ekipe Irena Urankar, ki je predstavila idejo Park Veles. Ta bo z mitološkim parkom spodbudila prenos staroslovanskega izročila, obudila pomen kulturne dediščine, omogočila spoznavanje zelišč tako kot zdravilnih rastlin kot tudi rastlin z magičnimi lastnostmi. Prek ekološke njive bodo spodbujali združevanje agrarne in kulturne ponudbe ter spodbudili stare običaje in metode pridelave hrane.

Sledila je Nataša Gočen z idejo Gremo v neznano!, ki temelji na promociji manj prepoznavnih in turistično razvitih krajev po Sloveniji v duhu »slow gibanja«, ki je trenutno v Sloveniji še premalo razvito. Ponudba bo vključevala izlete v lokalna okolja, pri čemer kupci ne bodo poznali končne destinacije, ampak se bodo pustili presenetiti. Vodilo, ki mu sledi ekipa je dobro, čisto in pošteno, dobro v smislu avtohtone ponudbe, čisto, ker bodo izleti organizirani za majhne zaključene skupine, pošteno pa zato, ker si dobra ponudba zasluži pošteno plačilo.

Moje jabolko je predstavljal Gorazd Renko, ki je skušal komisijo prepričati z idejo o povezovanju končnih kupcev na eni strani in kmetovalcev na drugi strani. V Sloveniji je po oceni skupine 10.000 kmetov, ki bi bili pripravljenih stopiti v njihovo mrežo, in od 80.000 do 100.000 družin, ki se zavedajo, kaj je to zdrava prehrana. Storitev so osnovali na osnovi pogodbenega posredovanja med eno in drugo skupino, pri čemer bi potrošniki lahko na koncu sami ubrali plod svoje začetne investicije v pridelek. Storitev bi kasneje iz sadjarstva širili še na prodajo zelenjave, domačega sira, vina in medu.

Naslednja je bila na vrsti predstavitev zmagovalnih MiMic, ki so občinstvo in strokovno komisijo očarale s svojo ljubeznijo in pozitivno energijo. Maria Magdalena je namreč poudarila, da MiMiCe niso velike, pomagajo pa reševati velike probleme. Iztok Erjavec je nato predstavil idejo Souporaba, ki želi vzpostaviti prodajni most med ostarelimi lastniki malih kmetij in potrošniki. Izpostavil je problematiko ostarelih lastnikov kmetij, ki imajo znanje, a jim žal primanjkuje energije, da bi sami obdelovali zemljo. Na drugi strani so mesta polna energičnih mladih, ki iščejo zaposlitve in se hkrati zavedajo pomena zdravega načina življenja. Souporaba je rešitev, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in ponuja pomoč pri povezovanju teh ciljnih skupin, hkrati pa rešuje socialne, kmetijske in okoljske probleme, obenem pa ustvarja nova delovna mesta.

Zadnja je bila na vrsti še zmagovalna DŠKATLA, ki jo je predstavila Mateja Dubovšek. Člani strokovne komisije niso skrivali navdušenja nad to posebno idejo, ki rešuje problem kvalitetnega preživljanja prostega časa družin, še posebno takrat ko so izvedeli, da je na trgu kar 75.000 takih družin, ki bi potrebovali tovrsten produkt.

Zmagovalni ekipi bosta od januarja do marca 2015 lahko koristili podporo Socialno podjetniškega inkubatorja, ki bo financirana iz skupnega nagradnega sklada v višini 14.000 eur. Za razvoj idej jim bo omogočena 3-mesečna brezplačna uporaba pisarniškega prostora in celovito podjetniško mentorstvo, in sicer 20 svetovalnih ur na področju podjetništva, prava, računovodstva in zakonodaje.

Direktor javnega zavoda Cene Štupar Bojan Hajdinjak pa ni skrival niti načrtov za prihodnost, saj se je oziral tudi v leto 2015 in 2016: “Glede na res velik odziv, ko smo samo na startup vikendu imeli več kot 100 prijav, kasneje pa skupno prijavljenih 57 idej, verjamemo, da se zgodba o Ferflu danes ne zaključuje. V prostorih, ki nam jih je brezplačno oddala NLB banka, načrtujemo razvoj Socialno podjetniškega inkubatorja, ki bo zaživel širše, kot smo primarno načrtovali, tako da o Ferflu se bo še govorilo.”

Program Ferfl poteka v sklopu vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov«, ki jo organizira SPIRIT Slovenija, Javna agencija v sodelovanju z Zavodom Uspešni podjetnik in Zavodom Viva. Akcijo »Podjetno do družbenih učinkov« finančno podpirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.