633 podjetij s sedežem v EU je leta 2013 v raziskave in razvoj vložilo 162,4 milijarde evrov, medtem ko so podjetja s sedežem v ZDA, kjer so analizirali 804 podjetij, temu namenila 193,7 milijarde evrov, 387 analiziranih podjetij s sedežem na Japonskem pa 85,6 milijarde evrov.

Prvo mesto je že drugič zapored dosegel nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen, ki je leta 2013 v raziskave in razvoj investiral 11,7 milijarde evrov, kar predstavlja 23,4 % porast v primerjavi z letom poprej. Na drugem mestu je južnokorejski Samsung, na tretjem pa ameriški Microsoft. Avtomobilski sektor, kjer so se naložbe še povečale za 6,2 %, sicer predstavlja kar četrtino vseh naložb podjetij v raziskave in razvoj s strani podjetij iz EU, vključenih v raziskavo.

Med podjetji, ki imajo sedež v EU, prihaja 97 % vseh naložb v raziskave in razvoj iz podjetij s sedežem v 10 državah. Za splošno uspešnost so v veliki meri zaslužna podjetja s sedežem v treh državah, in sicer Nemčiji, Franciji in Združenem kraljestvu, ki predstavljajo več kot dve tretjini vseh naložb. Povečanje naložb, večje od svetovnega povprečja za leto 2013, so zabeležila podjetja s sedežem na Irskem (13,6 %) in v Italiji (6,4 %), povečanje, večje od povprečja EU, pa so zabeležila podjetja s sedežem v Španiji (4,4 %).

Podjetja, vključena v raziskavo, so lani na svetovni ravni zaposlovala 48 milijonov ljudi.