Poročilo o mehanizmu opozarjanja vsebuje pregled vseh 28 gospodarstev držav članic EU glede potencialnih gospodarskih tveganj, vključno z zgodnjim opozarjanjem na neravnotežja, kot so nepremičninski baloni ali bančne krize. Med 16 državami, za katere bo Evropska komisija izvedla poglobljene preglede, je tudi Slovenija.

Osnutek skupnega poročila o zaposlovanju analizira trende in izzive na področju zaposlovanja in socialnih razmer ter odzive politik po državah članicah. Poročilo kaže, da se obsežne strukturne reforme obrestujejo. Poročilo je osnova za nadaljnjo analizo, nadzor in koordinacijo v postopku evropskega semestra.

Komisija je prav tako objavila mnenja o osnutkih proračunskih načrtov za države članice območja evra za leto 2015 s poudarkom na njihovi skladnosti s Paktom za stabilnost in rast. Pri petih državah (Nemčija, Irska, Luksemburg, Nizozemska in Slovaška) so osnutki proračunskih načrtov skladni s Paktom, pri štirih državah (Estonija, Latvija, Slovenija in Finska) pa so načrti večinoma skladni z določbami Pakta. Po drugi strani pa po mnenju Komisije pri sedmih državah (Belgija, Španija, Francija, Italija, Malta, Avstrija in Portugalska) obstaja tveganje neskladnosti z določbami Pakta. Po oceni Komisije naj bi se skupni proračunski primanjkljaj 16 držav dodatno znižal, in sicer na 2,6 odstotka v letu 2014 in na 2,2 odstotka v letu 2015. Skupni delež dolga za te države naj bi ostal praktično nespremenjen, in sicer okoli 92,5 odstotka BDP, kakor izhaja iz osnutkov proračunskih načrtov držav članic območja evra.

Evropska komisija je prav tako objavila pregled različnih zakonodajnih pobud, ki sestavljajo tako imenovani zakonodajni šesterček oziroma dvojček. Zakonodajni ukrepi so sicer močno okrepili okvir ekonomskega upravljanja EU, vendar je analiza pokazala, da je na več področjih možno nadaljnje izboljšanje preglednosti in kompleksnosti oblikovanja politik ter njihov učinek na rast, neravnotežja in konvergenco.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-2249_en.htm

Letni pregled rasti v EU: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_sl.htm

Ocena proračunskih načrtov držav članic območja evra: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_sl.ht

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2226_en.htm

Osnutek skupnega poročila o zaposlovanju: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2234_en.htm

Poročilo o mehanizmu opozarjanja: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2231_en.htm

Dodatne informacije o ekonomskem upravljanju: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2180_en.htm