Dan začenjam na učni uri v 1. letniku, kjer bom prisostvovala na praktičnem nastopu kandidatke za strokovni izpit. Dijaki imajo na urniku slovenščino, zato danes jemljejo novo snov pri književnosti. Nastop je bil opravljen zelo dobro. Kandidatka se ja nanj ustrezno pripravila. Tudi mentorica, učiteljica slovenščine, je bila z njim precej zadovoljna.

Odpravim se v pisarno. Na mizi me pričakata sveže natisnjena šolska publikacija in šolski časopis Poslovna Roška.

Šolsko publikacijo uporabljamo pri predstavitvah naše šole. Bodoči dijaki in njihovi starši lahko v njej dobijo vse informacije o naši šoli: programu ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika, o nadaljevanju šolanja, športnih taborih, sodelovanju na tekmovanjih, krožkih, interesnih dejavnostih in obveznih izbirnih vsebinah ter vseh ostalih dejavnostih. Tudi letos smo publikacijo aktualizirali in dodelali in tako resnično prikazali utrip na Roški.

V rokah že držim Poslovno Roško. Ob prebiranju šolskega časopisa vedno obujam lepe spomine preteklega šolskega leta. Slike postanejo žive, preplavi me občutek ponosa. V lanskem šolskem letu smo dosegli veliko. Trud, ki ga vlagamo, je bil poplačan z odličnimi uvrstitvami na tekmovanjih. Pobrali smo zlata priznanja na tekmovanju iz ekonomije in zgodovine, zmagali na 18. državnem tekmovanju Mladi podjetnik, zlato brali pri nemški bralni znački, se s fanti uvrstili med šestnajst najboljših šol v Sloveniji v nogometu in odlično tekmovali tudi na tekmovanjih iz slovenščine, matematike, logike, hai-kuja, angleške ter španske bralne značke ter odbojke pri dekletih.

Uspehi ne pridejo čez noč. Treba je dolgo delati, vlagati, se kdaj odreči čemu in predvsem vztrajati. Kako dijakom dati največ v času šolanja na Roški, je vprašanje, ki me pogosto preganja. Katera so tista znanja, ki jih potrebujejo? Se znajdejo v svetu, ko odidejo od nas? Uresničujejo svoje cilje?

Pomembno je, da se dijaki na šoli počutijo dobro, hkrati pa pridobijo vsa znanja, da po končani srednji šoli postanejo popolnoma samostojni. Pri oblikovanju predmetnika imamo možnost, da v sklopu odprtega kurikula oblikujemo lastne predmete. Dolgo smo premišljevali, katera so znanja tista, ki jih dijaki najbolj potrebujejo. Z učitelji smo želeli narediti predmet, kjer se bodo dijaki pridobili temeljna znanja na področju njihove karierne poti. V ta namen smo oblikovali predmet Karierno usmerjanje in komuniciranje. Zavedamo se, da je potrebno kariero načrtovati dovolj zgodaj, že v času srednješolskega izobraževanja, zato smo se na podlagi posvetovanj z delodajalci in strokovnjaki s področja kariere odločili, da v predmetnik 3. letnika programa ekonomski tehnik uvrstimo modul Karierno usmerjanje in komuniciranje. Predmeta žal ne moremo uvrstiti na predmetnik ekonomske gimnazije, zato se naši gimnazijci z načrtovanjem kariere srečujejo pri obveznih izbirnih vsebinah. Pri izvajanju modula občasno sodelujemo z zunanjim sodelavcem g. Gorazdom Prahom, kariernim trenerjem in soavtorjem priročnika Kako uspešno iskati zaposlitev, ki pri izvedbi kurikula sodeluje kot praktik.

Predmet pokriva štiri področja: osnove trga dela in zaposlovanja, karierni profil in osebno poslovni model, osebni in zaposlitveni marketing ter komuniciranje in samostojno upravljanje kariere in vseživljenjsko učenje s praktični mi izzivi. Dijaki s pomočjo tega predmeta začenjajo prve korake na poti njihove karierne poti.

Tudi jaz moram kot ravnateljica vedno nadgrajevati svoje znanje. Že lani sem se vpisala na tečaj angleščine in uspešno opravila osnovni nivo, letos pa želim svoje znanje še poglobiti na nadaljevalnem tečaju, zato je tudi današnji večer delovno obarvan. Že med vikendom sem opravila domačo nalogo, ki jo še enkrat hitro preletim in tako osvežim svoje znanje. Angleščina level two, here I come.