„Skupaj z Reinovatorjem smo letos raziskovali, koliko je na področju družbene odgovornosti, ki ni vezana na osnovno poslovanje, sistematičnega pristopa in načrtnega povezovanja s partnerji. Želimo spodbuditi več povezovanja, saj izkušnje kažejo, da so družbeni izzivi rešljivi le s sodelovanjem države, gospodarstva in civilne družbe. Na podoben način razvijamo tudi pobudo Mlada gazela, torej s povezovanjem deležnikov,“ pojasnjuje mag. Edita Krajnović, vodja metodologije izbora Gazela.

»Največja družbena odgovornost vodstva je skrbeti za produktivnost,« je v svojih delih napisal eden največjih strokovnjakov menedžmenta, Peter Drucker. Tudi gazele so v tem smislu same po sebi družbeno odgovorne: ustvarjajo rast in delovna mesta. In nenazadnje tudi dobiček. Analiza Bisnode kaže, da so leta 2013 slovenski samostojni podjetniki po čistem dobičku prvič prehiteli gospodarske družbe – za kar 70 milijonov evrov in pol. Dobiček pa je gorivo za rast in razvoj – in zato so podjetja – gazele in tudi druga, ki skrbijo za donos na vložen kapital, v vseh oblikah: denarja, talentov…, sama po sebi družbeno odgovorna. Ponekod je njihovo delovanje zelo sistematično in ciljno, drugje se ravnajo po ´notranjem kompasu´," pojasnjuje Krajnovićeva.

„Družbeno odgovornost je danes potrebno razumeti več kot zgolj donacije in sponzorstva, temveč kot celosten pristop k dobrobiti zaposlenih, kvaliteti okolja v katerem podjetje deluje in produktov, ki jih daje na trg. Vedno več tržnih raziskav tudi potrjuje, da to postaja tudi poslovna nuja. Družbeno odgovornim podjetjem namreč njihovi zaposleni, kupci, uporabniki, partnerji bolj zaupajo, kar posledično pomeni tudi boljši poslovni uspeh,“ poudarja Anja Serc iz Zavoda Viva.

Po njenem mnenju eden od vedno bolj pomembnih vidikov družbene odgovornosti danes postajajo tudi partnerstva, kjer različni akterji z različnimi znanji rešujejo skupni problem družbe - okolje, samooskrba s hrano, sistemska brezposelnost, kvaliteta življenja vseh,... „Te rešitve lahko namreč dosežemo zgolj če sodelujemo in presežemo delitve na gospodarstvo, državo, civilno družbo in sklepamo partnerstva z jasno definiranim skupnim ciljem. V ta partnerstva lahko podjetja pomembno prispevajo s svojim znanjem, sredstvi, človeškimi viri, razvojem trajnostnih produktov.“

Na nedavni Poslovni konferenci v Portorožu sta predsednica uprave dr. Jožica Rejec in svetovalec uprave, do nedavnega direktor družbe, Štefan Bertoncelj, prejela nagrado časnika Finance za posebne gospodarske dosežke. „Slovenija nujno potrebuje strukturne spremembe, saj odlašanje z njimi terja že previsok davek. Država in podjetja potrebujemo jasno sliko o prihodnjem razvoju in okvirih, v katerih bomo delovala podjetja,“ med drugim poudarjata dr. Jožica Rejec in Štefan Bertoncelj.

Domel ima v segmentu vakuumskih motorjev za sesalnike 15-odstotni svetovni tržni delež v višjem cenovnem razredu in je ključen oblikovalec trendov na globalnem trgu. V začetku oktobra so s kupcem iz EU sklenili posel o proizvodnji kompaktnih visoko učinkovitih motorjev z integrirano elektroniko, ki so namenjeni za pogon prezračevalnih naprav in uporabo v beli tehniki. Proizvodnja bo stekla avgusta prihodnje leto, Domelu pa prinesla 30 novih kvalitetnih delovnih mest.

V petih letih bodo z novimi motorji ustvarili za 25 milijonov evrov prihodkov. Sicer pa je kar 40 odstotkov vseh izdelkov v Domelu mlajših od treh let. Prihodnje leto naj bi že več kot tretjino vseh prihodkov ustvarili z novimi programi. Njihovi rešitve električnih pogonov z EC motorji so tako varčne, da njihovi uporabniki, kot so izračunali v Domelu, privarčujejo že več kot 100GWh, kar je več kot letna proizvodnja hidroelektrarne Mavčiče.

Posebno pozornost namenjajo inovacijam in stalnim izboljšavam. V proces so vključeni vsi zaposleni. Zavzetost zaposlenih v podjetju se kaže tudi v tem, da so v zadnjem letu zaposleni prispevali več kot 700 predlogov in izboljšav. Njihov cilj je en inovativni predlog na vsakega zaposlenega vsako leto. Letni prihranek iz inovativnih predlogov zaposlenih je že več kot 200.000 evrov.

Za razvoj in naložbe letno namenijo 11 odstotkov prihodkov, delež dolgov v financiranju pa iz leta v leto vztrajno zmanjšujejo. Letos v Domelu, ki zaposluje okoli 1000 ljudi, ocenjujejo,da bodo imeli 11-odstotno rast prodaje, celotni obseg poslovanja bo na ravni 97 milijonov evrov. Dobiček bo presegel lanski izkupiček. Krovno podjetje Domel Holding z 184 zaposlenimi bo po trenutnih ocenah leto 2014 zaključilo s sedmimi milijoni prihodkov.

Domelove glavne skupine proizvodov so sesalne enote za suho in mokro sesanje, EC motorji za klimatske in prezračevalne sisteme, EC puhala, EC motorji za baterijska ročna orodja, komponente in motorji za avtomobilsko industrijo in laboratorijska oprema. Njihovi glavni trgi so Nemčija, Slovenija, Madžarska, Švedska, Poljska, Italija, Avstrija, Romunija. So razvojni dobavitelj številnim globalnim korporacijam, kot so Philips, Karcher, Rowenta, Electrolux, s katerim na primer sodelujejo že 40 let. Pred dvema letoma so osvojili tudi Samsung.

„V državi se je začel preobrat. Tajkunske zgodbe niso bile pisane ljudem, pač pa peščici posameznikom. Seveda jih Slovenci nismo mogli prepoznati kot dobre, uspešne. Zdaj, ko smo to razčistili, ko zaupanje ponovno postaja vrednota, bo vedno več uspešnih podjetij.,“ je v nedavnem intervjuju za Dnevnik med drugim dejal Štefan Bertoncelj. Tokrat pa poudarja, da so vsa prejeta priznanja za Domel zasluga vseh 1000 zaposlenih. Zaposleni bivši zaposleni in upokojenci so lastniki krovnega podjetja Domel holding, kar je svojevrstna praksa v Sloveniji. Ustanovljen je bil pred osemnajstimi leti z namero, da zaščiti male delničarje in prevzame večinsko lastništvo. V letu 2010 je postal edini lastnik vseh podjetij skupine Domel in izvedel reorganizacijo celotne skupine, kar je prispevalo k stabilizaciji poslovanja in ustvarilo pogoje za rast. Vsa Domelova podjetja uspešno poslujejo.

Domel ima kar polovico vseh delovnih mest v občini. Podpirajo podjetništvo, štipendirajo, vzgajajo nove kadre in sodelujejo z lokalno skupnostjo na številnih področjih, kot so zaščita pred poplavami in drugimi naravnimi nesrečami. „S sponzoriranjem športnih in kulturnih prireditev in njihovih klubov prispevamo k obogatitvi druženja in kulturnih dejavnosti v kraju. Bili smo soustanovitelj toplarne, ki je izboljšala onesnaženost zraka in ponudila prebivalstvu možnost daljinskega ogrevanja, Pomagali smo s sovlaganjem v telefonijo, postavili smo prvo vlečnico na Soriški planini, sodelovali smo pri gradnji teniških igrišč. Letos smo prispevali sredstva za prenovo bazena v Železnikih, finančno smo podprli gasilsko društvo za nakup opreme, nakazali smo pomoč za odpravo posledic poplav prizadetemu podjetju v sosednji poljanski dolini, za obnovo vrtca in šole v Srbiji oziroma BiH,“ poudarja dr. Jožica Rejec.

 Kar nekaj zaposlenih podjetja Domel je bilo izvoljenih v občinski svet in krajevne skupnosti. Sedanji župan občine Železniki je bil pred prevzemom profesionalne funkcije župana zaposlen v Domelu kot direktor Domel Energija. „Sodelovanje z županoma Železnikov in Škofje Loke je dobro. Povezava lokalne skupnosti in Domela krepi našo naravnanost k družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju in skrbi za okolje. Z zglednim sodelovanjem, strpnostjo in ob upoštevanju različnosti smo v lanskem letu za Železnike uspeli sprejeti nov prostorski načrt, ki vključuje poplavna območja in odpira možnost regulacije reke Sore, ki je tudi v državnem načrtu. Če župani izhajajo iz podjetij ali imajo druge podjetniške izkušnje, je večja verjetnost, da bodo bolj zavzeti za ustvarjanje boljših pogojev za podjetja v lokalnem okolju,“ meni direktorica.

Zato pa je potreben najprej dober in reden dialog s podjetniki, da župan in njegovi sodelavci spoznajo konkretne potrebe gospodarstva in pripravijo pogoje za še boljše delovanje podjetij v občini. „Za dobre rešitve so potrebni tudi čas, temeljita priprava, skrbna izvedba in dobro sodelovanje s podjetji. Če bi bile občine financirane iz davkov iz dobičkov lokalnih podjetij, bi bil to dober vzvod za zanimanje županov glede pogojev za delovanje podjetij. Toda, če je volja, se da veliko narediti tudi ob danih pogojih. Sodelovanje, zaupanje, medsebojno spoštovanje, poštenost in pripadnost so le nekatere od vrednot, ki jih v Domelu živimo in po njih nas prepoznavajo tudi naši kupci. Soodvisnost še nikoli ni bila tako izrazita. Potencial za ponoven zagon je sodelovanje, spoštovanje različnosti in da k razvoju družbe vsak prispeva po svojih najboljših močeh,“ je prepričana dr. Jožica Rejec.