Devetošolcem in njihovim staršem bo po zadnjih podatkih vrata odprlo 160 podjetij iz vse Slovenije, otroci pa že imajo tudi sezname, katera so ta podjetja. Kot je pojasnila Andreja Sever iz Gospodarske zbornice Slovenija, se učenci na svoji šoli lahko prijavijo do tega petka, torej 14. novembra. To torej pomeni, da staršem ni treba klicati v izbrano podjetje, pač pa se tam oglasijo na dan odprtih vrat, kjer jih bodo poleg predstavnikov podjetij sprejeli tudi predstavniki GZS in Zavoda RS za zaposlovanje.

"Z akcijo želimo mladim in njihovim staršem približati nekatere očem prikrite poklice, ponuditi več informacij o delovnih procesih, naravi in pogojih dela v realnem delovnem okolju ter razviti rtereotipe o bolj ali manj priljubljenih oziroma spoštovanih poklicih, hkrati pa omogočiti spoznavanje bolj perspektivnih poklicev, ki jih slovensko gospodarstvo potrebuje.Podjetja, ki so se pridružila akciji, pa bodo najpozneje 20. novembra dobila seznam mladih obiskovalcev in njihovih staršev. Vsako podjetje se jim bo seveda predstavilo na njim lasten način.

Med podjetji, ki bodo 27. novembra, sprejela v svojo sredino devetošolce, je tudi nekaj gazel, kot na primer Atech, BSH Hišni aparati, Cablex, Cleangrad, DEWESoft, Florjančič tisk, Lotrič Meroslovje, L-tek Elektronika, M Sora, MI Celje, ORO MET, Plastika Skaza, ROTO Pavlinjek, Siliko in Yaskawa Ristro.

seznam podjetij je tukaj: http://www.gzs.si/slo/65999

Seznam podjetij, ki bodo odprla svoja vrata 27.11.2014 ob 16. uri:

(seznam na GZS sproti dopolnjujejo)

ACP d.o.o., Bakovska 29B, Murska Sobota

ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice

ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, Hoče

AKA PCB d.o.o., Rožna dolina 54, Lesce

ARCONT d.d., Ljutomerska 29, Gornja Radgona

ASFALTI PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, Ptuj

ATECH d.o.o., Bač pri Materiji, Materija Koper

ATHOS Elektrosistemi d.o.o., Krška cesta 8, Leskovec pri Krškem

ATOTECH SLOVENIJA d.d., Podnart 43, Podnart

AVTOLINE d.o.o. Krško, Bohoričeva 10, krško

AVTOBUSNI PROMET Maribor d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota

BARTEC VARNOST d.o.o., Cesta 9. avgusta 59, Zagorje ob Savi

BOSIO d.o.o., Obrtniška cesta 3, Štore

BSH HIŠNI APARATI d.o.o., Savinjska cesta 30, Nazarje

BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana

CABLEX-M d.o.o., Ob Meži 11, Mežica

CETIS d.d., Čopova 24, Celje

CIMOS d.d., Marežanskega upora 2, Koper

CIMOS TAM AI d.o.o., Cesta k tamu 6, Maribor

CLEANGRAD d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 1, Ljutomer

CREINA d.d., Ulica Mirka Vadnova 8 , Kranj

DANA d.o.o., Glavna cesta 34, Mirna

DELO TISKARSKO SREDIŠČE, Slovenčeva 19, Ljubljana

DEWESOFT d.o.o., Gabrsko 11, Trbovlje

DURABUS d.o.o., Cesta k Tamu 33, Maribor

DUROPACK d.o.o., C. prvih borcev 51, Brestanica

DYNACAST LOŽ d.o.o., Unec 25, Rakek

ELEKTRONIK Kranjc Servis, inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o., Cesta prvih borcev 41, Brežice

ELMO d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana

EMO- ORODJARNA Proizvodna družba d.o.o., Bežigrajska cesta 10, Celje

ESOTECH d.d., Preloška cesta 1, Velenje

ETI d.d., Obrezija 5, Izlake

EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 22, Kisovec

EVROSTROJ d.o.o., Ulica Belokranjskega odreda 19, Metlika

FARMTECH d.o.o., Industrijska 7, Ljutomer

Florjančič tisk d.o.o., Nad izviri 28, Miklavž

FORSTEK d.o.o., Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku

FOTONA d.d., Stegne 7, Ljubljana

FRANK PROIZVODNJA STROJEV Andrej Frank s.p., Gornja Bitnja 8 , Prem

GAŠPER TRŽENJE d.o.o., Dobrava 42, Radlje ob Dravi

GENIS d.o.o., Likozarjeva 1A, Kranj

GEP ŠTALEKAR d.o.o., Mislinska Dobrava 28B, Šmartno pri Slovenj Gradcu

GORENJE d.d., Partizanska c.12, Velenje

GORENJSKI GLAS d.o.o., Bleiweisova 4, Kranj

GORENJSKI TISK d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj

GOSTOL-GOPAN d.o.o., Prvomajska 37, Nova Gorica

HENKEL SLOVENIJA d.o.o., Industrijska ulica 23, Maribor

HERMES RAČUNALNIŠTVO IN POSLOVNE STORITVE d.o.o., Tovarniška ulica 12, Krško

HIDRIA AET d.o.o., Poljubinj 89 A, Tolmin

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Šmarska cesta 4, Koper

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Cesta Železarjev 8, Jesenice

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Spodnja Konomlja 23, Spodnja Idrija

HIT Alpinea d.d., Borovška cesta 99, Kranjska Gora

HIT d.d., Delpinova 7A, Nova Gorica

HORJAK PRECISE d.o.o., Preserska c. 8, Radomlje

HOT TEN d.o.o. – Draš center, Pohorska c.57, Maribor

I B 7 d.o.o., Koseze 4, Ilirska Bistrica

IB-Procadd d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana

INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE Ljubljana, Leskoškova 12, Ljubljana

IRIO d.o.o., Veliki otok 84 a, Postojna

Iskra ISD d.o.o., Savska loka 4, Kranj

ISKRA SISTEMI d.d. , PE Kondenzatorji, Vajdova ulica 71, Semič

ISKRA ZAŠČITE d.o.o., Stegne 23 A, Ljubljana

ITAS-CAS d.o.o., Reška c. 13c, Kočevje

IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje

KEKO OPREMA d.o.o., Grajski trg 15, Žužemberk

KLJUČAVNIČARSTVO Deržič Rudolf, s.p., Veliki Obrež 3, Dobova

KOLEKTOR ATP d.o.o., Industrijska cesta 2, Postojna

KOPUR d.o.o., Pameče 150A, Slovenj Gradec

KOVINARSTVO BUČAR, Ptujska cesta 61, Miklavž na Dravskem polju

KOVINOCROM trgovsko proizvodno podjetje d.o., Slovenska vas 4 h, Jesenice na Dolenjskem

KOVIT projekti d.o.o., Nasipi 50, Trbovlje

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA, Savska cesta 20 c, Sevnica

LE-TEHNIKA d.o.o., Šuceva ulica 27, Kranj

LEYKAM TISKARNA d.o.o., Miklavška c. 61, Hoče

LITOSTROJ POWER d.o.o., Litostrojska 50, Ljubljana

LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o., Selca 163, Selca

L-TEK d.o.o., Obrtna cesta 18, Šentjernej

LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje, Koper

Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana

M SORA d.o.o., Trg svobode 2, Žiri

Maremico d.o.o., Šlandrova 4, Ljubljana

MARUS d.o.o., Renški podkraj 1, Renče

MARUŠIČ d.o.o., Opatje Selo 3, Miren

MEGA M d.o.o., Šaleška cesta 2a, Velenje

MEGRAS d.o.o., Noršinska 25, Murska Sobota

MELAMIN d.d., Tomšičeva 9, Kočevje

Melu mizarstvo d.o.o., Raduha 56, Luče

METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem

METALTEC d.o.o., Žadovinek 39, Leskovec pri Krškem

METREL d.d., Horjul, Ljubljana

MIK d.o.o., Celjska cesta 55, Vojnik

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS, Uprava za obrambo Maribor, Vojašnica Generala Maistra, Ramovševa 2, Maribor

MITOL tovarna lepis d.d., Partizanska cesta 78, Sežana

MIZARSTVO JEZERŠEK d.o.o., Hotavlje 7, Gorenja vas

MLEKARNA PLANIKA d.o.o., Gregorčičeva 32, Kobarid

MLIN KATIČ d.o.o., Velika vas 15, Leskovec pri Krškem

MONTER DRAVOGRAD d.o.o., Otiški vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu

MPI-Reciklaža d.o.o., Žerjav 79, Črna na Koroškem

NAFTA STROJNA d.o.o., Mlinska ulica 5, Lendava

NIEROS METAL d.o.o., Gmajna 55, Slovenj Gradec

NOŽI RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem

ORO MET d.o.o., Neverke 56, Košana

Orodjarstvo Gorjak s.p., Ljubljanska c.102, Rače

PALOMA d.d., Sladki vrh 1, Sladki vrh

PAPIRNICA VEVČE d.o.o., Papirniška pot 25, Ljubljana

PEKARNA KRUHEK , Trg Svobode 40, Sevnica

PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška 2, Ljubljana

PLASTIKA SKAZA d.o.o., Selo 20A, Velenje

POCLAIN HYDRAULICS d.o.o., Industrijska ulica 2, Žiri

POLYCOM ŠKOFJA LOKA d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 76, Poljane nad Škofjo Loko

POP TV d.o.o., Kranjčeva ulica 26, Ljubljana

POSTOJNSKA JAMA d.d., Jamska cesta 30, Postojna

PRIMAT d.d., Industrijska ulica 22, Maribor

RADIO 1 d.o.o., Stegne 11B, Ljubljana

RADIO 94 d.o.o., Kozarje 10, Postojna

RADIO CENTER d.o.o., Žitna ulica 12, Maribor

REFLEX GORNJA RADGONA d.o.o., Podgrad 4, Gornja Radgona

RELAME ŽARN Žarn Franci, Pleteršnikova 18, Brežice

RESISTEC UPR.d.o.o.&Co. K.d., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki

REVOZ d.d, Belokranjska cesta 4, Novo mesto

RIHTER d.o.o., Loke 40, Ljubno ob Savinji

ROTO-PAVLINJEK d.o.o., Gorička 150, Černelavci, Murska Sobota

SALONIT ANHOVO d.d., Anhovo 1, Deskle

SGG TOLMIN d.d. PE IDRIJA, Trg svetega Ahacija 2, Idrija

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

Si.mobil d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana

SIJ-Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana

SILIKO d.o.o. PE, Radna 3, Boštanj

SIP Strojna industrija d.d., Juhartova ulica 2, Šempeter

SiTOR Stiskalnice d.o.o., Snežniška cesta 19, Pivka

SMT d.o.o., Liminjanska cesta 96, Portorož

Snedim D.O.O. Dimnikarstvo Jelančič, Ribnik 12, Sevnica

SPLAVAR Gostinstvo in trgovina d.o.o., Cesta prvih borcev 40 a, Brežice

STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1.maja 14, Hrastnik

STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina

STRIP's d.o.o., Kandrše 7, Vače

ŠPAN d.o.o., Tržaška 547, Brezovica

ŠTORE STEEL d.o.o. ,Železarska c.3, Štore

TAB d.d., Polena 6, Mežica

TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o., Podbevškova cesta 12, Novo mesto

TERMOPLAST PLAMA d.o.o., Podgrad 17, Podgrad

TKI HRASTNIK d.d., Za Savo 6 , Hrastnik

UNICHEM Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika

VABO d.o.o., Glavni trg 43,Slovenj Gradec

VALKARTON Rakek d.o.o., Partizanska c.7, Rakek

VAR d.o.o., Panonska 23, Gornja Radgona

VARNOST MARIBOR d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Tovarniška ulica 18, Krško

VIVAPEN d.o.o., Gaji 41, Celje

YASKAWA Ristro d.o.o., Lepovče 23, Ribnica

YDRIA Motors d.o.o., Podskrajnik 16, Podskrajnik